Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Emojis are freezing my WIFI internet. What can be done to prevent this?

 • 1 απάντηση
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 6 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Emojis are freezing my WIFI internet. What can be done to prevent this?

Emojis are freezing my WIFI internet. What can be done to prevent this?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Does this happen with all emojis or only with animated emojis ?

Firefox 63+ has support for "@media (prefers-reduced-motion)" to honor system Settings to minimize the amount of non-essential motion. You can create a new Number pref named ui.prefersReducedMotion on the about:config page to show (0) or block (1) some animations.

 • in Firefox 78+ this includes the location bar breakout
 • in Firefox 80+ this replaces the tab loading indicator with an hourglass
 • set the value to 1 if you want to block animations
  ui.prefersReducedMotion = 1
 • set its value to 0 if you want to see animations
  ui.prefersReducedMotion = 0