Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

账户丢失 Account lost

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

我原来有一个mozilla账户,于 ⁨8/27/2022⁩注册,邮箱是934101587@qq.com,我9/30/2023想在firefox android登录这个账户,用934101587@qq.com,但是却注册了一个新的账户,无法登录我原来的账户,我现在的诉求是,恢复我原来的旧帐户,不需要新账户

"I used to have a Mozilla account, registered on August 27, 2022, with the email address 934101587@qq.com. On September 30, 2023, I tried to log in to this account on Firefox Android using 934101587@qq.com, but inadvertently created a new account. I am unable to access my original account. My current request is to recover my old account; I do not need the new account."

我原来有一个mozilla账户,于 ⁨8/27/2022⁩注册,邮箱是934101587@qq.com,我9/30/2023想在firefox android登录这个账户,用934101587@qq.com,但是却注册了一个新的账户,无法登录我原来的账户,我现在的诉求是,恢复我原来的旧帐户,不需要新账户 "I used to have a Mozilla account, registered on August 27, 2022, with the email address 934101587@qq.com. On September 30, 2023, I tried to log in to this account on Firefox Android using 934101587@qq.com, but inadvertently created a new account. I am unable to access my original account. My current request is to recover my old account; I do not need the new account."

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.