Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Since upgrade to Firefox ESR 115.3, pop-up of "please authenticate to token"

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
more options

After upgrade to Firefox ESR 115.3, receive pop-ups of "Alert - Please authenticate to the token "ActivID ActiveClient 1". How to do so depends on the token (for example, using a fingerprint reader or entering a code with a keypad)." Firefox ESR 115.3 is installed on Windows 10 (22H2). ActiveClient 7.1.0 is used with SCR33x USB Smart Card Reader and US Government issued CAC (Smartcard) for authentication to different web sites. Some authentication actions complete by merely clicking OK on the pop-up alert. However, at least one web site (a tenable.sc site using authentication integrated with Active Directory) fails to authenticate and displays a Sign In requesting Username and Password. The only way to complete login (passwords are not permitted and smartcard authentication is required): In Privacy & Security > Certificate Manager > Authentications Decisions + delete the listing of the host name for the tenable.sc server. Close Firefox browser. Open Firefox browser and select the tenable.sc web site (it is an internal URL). Acknowledge the pop-up. A dialog box is displayed to select the certificate from the Smartcard. Authentication is successful and site is usable for that session; however, after browser is closed, inability to authenticate with SmartCard with future sessions unless the host name is deleted from the the Authentication Decisions. The SmartCard Reader is loaded in Privacy & Security Device Manager as ActivCard7.1 using the acpkcs211.dll from HID Global. Prior to upgrade to Firefox ESR 115.3 (from ESR 102.15); the pop-up did not appear for any of the CAC enabled web sites and login to the tenable.sc server correctly used to the smartcard certificate without requiring deletion of the hostname from authentication decisions.

After upgrade to Firefox ESR 115.3, receive pop-ups of "Alert - Please authenticate to the token "ActivID ActiveClient 1". How to do so depends on the token (for example, using a fingerprint reader or entering a code with a keypad)." Firefox ESR 115.3 is installed on Windows 10 (22H2). ActiveClient 7.1.0 is used with SCR33x USB Smart Card Reader and US Government issued CAC (Smartcard) for authentication to different web sites. Some authentication actions complete by merely clicking OK on the pop-up alert. However, at least one web site (a tenable.sc site using authentication integrated with Active Directory) fails to authenticate and displays a Sign In requesting Username and Password. The only way to complete login (passwords are not permitted and smartcard authentication is required): In Privacy & Security > Certificate Manager > Authentications Decisions + delete the listing of the host name for the tenable.sc server. Close Firefox browser. Open Firefox browser and select the tenable.sc web site (it is an internal URL). Acknowledge the pop-up. A dialog box is displayed to select the certificate from the Smartcard. Authentication is successful and site is usable for that session; however, after browser is closed, inability to authenticate with SmartCard with future sessions unless the host name is deleted from the the Authentication Decisions. The SmartCard Reader is loaded in Privacy & Security Device Manager as ActivCard7.1 using the acpkcs211.dll from HID Global. Prior to upgrade to Firefox ESR 115.3 (from ESR 102.15); the pop-up did not appear for any of the CAC enabled web sites and login to the tenable.sc server correctly used to the smartcard certificate without requiring deletion of the hostname from authentication decisions.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.