Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Duo Security Website keeps looping

 • 6 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 4 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από V Spike Peterson

more options

Hello,

On my firefox browser the Duo Security website keeps looping and not letting me login. I have tried private window and also have tried to install firefox again. The Duo security website is able to load on other browsers like Chrome and Edge without any issues. I also deleted the appdata and app profile and it is still not functioning. Any other recommendations that I can try?


Website is: https://api-263d2dfd.duosecurity.com/frame/frameless/v3/auth?sid=frameless-0e4e2d68-a138-4a07-8ad9-d7aae0f9fe5d&tx=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJkdW9fdW5hbWUiOiJzcGlrZXAiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCIsInJlc3BvbnNlX3R5cGUiOiJjb2RlIiwicmVkaXJlY3RfdXJpIjoiaHR0cHM6XC9cL3NoaWJib2xldGguYXJpem9uYS5lZHVcL2lkcFwvcHJvZmlsZVwvQXV0aG5cL0R1b1wvMkZBXC9kdW8tY2FsbGJhY2siLCJzdGF0ZSI6IjVlMDNmOGM5OTcxM2MxZDdhYzRkNjlkMzZlYTAxYTU4LjY1MzM3MzMyIiwiZXhwIjoxNjk1OTU5NzU0LCJjbGllbnRfaWQiOiJESURLMkhSNEdGMTVJWUhMNEQ3VCJ9.wnLBrsdlaHjvudLT9w6rcD43QyQurgYR0UGIHYg2BXqP8TqNiFP5PN1C3l8jtYgA37LHrGbP6YvOYlY1MMOpYw


Thank you,

Hello, On my firefox browser the Duo Security website keeps looping and not letting me login. I have tried private window and also have tried to install firefox again. The Duo security website is able to load on other browsers like Chrome and Edge without any issues. I also deleted the appdata and app profile and it is still not functioning. Any other recommendations that I can try? Website is: https://api-263d2dfd.duosecurity.com/frame/frameless/v3/auth?sid=frameless-0e4e2d68-a138-4a07-8ad9-d7aae0f9fe5d&tx=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJkdW9fdW5hbWUiOiJzcGlrZXAiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCIsInJlc3BvbnNlX3R5cGUiOiJjb2RlIiwicmVkaXJlY3RfdXJpIjoiaHR0cHM6XC9cL3NoaWJib2xldGguYXJpem9uYS5lZHVcL2lkcFwvcHJvZmlsZVwvQXV0aG5cL0R1b1wvMkZBXC9kdW8tY2FsbGJhY2siLCJzdGF0ZSI6IjVlMDNmOGM5OTcxM2MxZDdhYzRkNjlkMzZlYTAxYTU4LjY1MzM3MzMyIiwiZXhwIjoxNjk1OTU5NzU0LCJjbGllbnRfaWQiOiJESURLMkhSNEdGMTVJWUhMNEQ3VCJ9.wnLBrsdlaHjvudLT9w6rcD43QyQurgYR0UGIHYg2BXqP8TqNiFP5PN1C3l8jtYgA37LHrGbP6YvOYlY1MMOpYw Thank you,

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

You can check for issues with Total Cookie Protection.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Χρήσιμο;

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Χρήσιμο;

more options

It did keep happening in Trouble Mode; urgh. All other recommendations had been tried last night. However, my university tech help found a workaround which suffices, so I am just thanking you for responding so quickly and providing assistance. Truly appreciated!

Χρήσιμο;

more options

Can you tel us what this workaround is about in case others have the same problem ?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Χρήσιμο;

more options

Yes; that has been done!

Χρήσιμο;

more options

sorry, misread your question. tech person shared workaround on local network (a university) but probably not relevant elsewhere bc entailed specific access to restricted university personnel access program and profile info therein. involved clicking a presumably irrelevant link before proceeding to the usual link, which somehow bypassed whatever was messing with Firefox browser and duo in university system. I can't explain any better; sorry!

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.