Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

"The System cannot find the file specified" When running a repackaged installer

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
more options

Following this guide

Added some extensions (core/distribution/extensions), added autoconfig (js in core/defaults/prefs and cfg in core), put a user.js in core/defaults/profile with a userchrome.css in core/defaults/profile/chrome)

Then repackaged (step 4), did step 5 and 6 however when the newly formed installer is run I get a 7-zip error saying "the system cannot find the file specified". The originally installer works so it must be something that I am doing

[[Repackaging the Windows Installer|Following this guide]] Added some extensions (core/distribution/extensions), added autoconfig (js in core/defaults/prefs and cfg in core), put a user.js in core/defaults/profile with a userchrome.css in core/defaults/profile/chrome) Then repackaged (step 4), did step 5 and 6 however when the newly formed installer is run I get a 7-zip error saying "the system cannot find the file specified". The originally installer works so it must be something that I am doing

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.