Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

FF has become a mess with the latest updates

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 40 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από none

more options

I have A LOT of problems with FF since the last couples of updates. It started around two months ago and after one of the updates (and FF has constant updates which is pretty annoying) the browser immediately starting getting really slow and buggy. The browser keeps crashing constantly, is slow, loading websites end in "network cannot be found" notices and you need to reload pages all the time to get them to load, videos play in the background by themselves on saved tabs without being activated or started.... The redesign of the menu some time back, btw, have gone to worse as it's now more difficult to find the active tab than before.

I've followed all instructions to try and resolve it and nothing works. I have no virus or downloads on the system so this is not the cause. Plugins activated or not activated makes no difference. Changing settings in FF to whatever suggested makes no difference, using about: to change settings makes no difference.

The browser has really turned almost unusable.

I have A LOT of problems with FF since the last couples of updates. It started around two months ago and after one of the updates (and FF has constant updates which is pretty annoying) the browser immediately starting getting really slow and buggy. The browser keeps crashing constantly, is slow, loading websites end in "network cannot be found" notices and you need to reload pages all the time to get them to load, videos play in the background by themselves on saved tabs without being activated or started.... The redesign of the menu some time back, btw, have gone to worse as it's now more difficult to find the active tab than before. I've followed all instructions to try and resolve it and nothing works. I have no virus or downloads on the system so this is not the cause. Plugins activated or not activated makes no difference. Changing settings in FF to whatever suggested makes no difference, using about: to change settings makes no difference. The browser has really turned almost unusable.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

I am sorry to hear that Firefox is crashing. I notice that you are using an older version of Firefox. I recommend that you update so that you have the latest security and stability updates.

In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Χρήσιμο;

more options

Unfortunately, this is a misunderstanding. The only reason I am running an older version on my laptop is because the newest updates have made FF basically unusable and I simply couldn't deal with it anymore. I uninstalled it and installed an older version instead, which works much better and doesn't have all the problems. So, I will not be updating to the newer version until FF fix all the issues that have come up with the last few updates.

[I tried to add a list of all the crash IDs, but the post gets blocked]

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη none

Χρήσιμο;

more options

There's 29 crash reports which I have now submitted. I don't have too much time in my heavy work schedule to go through the maze of FF solutions, because it's constant every single time FF updates - which seems to be weekly. Every time there is an update, I have to spend time trying to solve a new issue it creates. I just have no patience for this anymore, to be honest.

bp-8a62b78f-5ef0-468f-ac2e-836ef0230914 bp-a22dfcb2-ede1-42a4-81ae-462520230914 bp-0d369378-d6e4-4a0f-890c-830790230914 bp-2684e0f3-40eb-45d8-8300-9666f0230914 bp-253b3540-9e2b-43ab-9e93-d75960230914 bp-4df286cb-bd13-456a-9ea5-efd170230914 bp-885b9b3c-5a07-4a64-aab6-908ce0230914 bp-c46012d8-b1a7-407a-8583-4c22b0230914 bp-22d2400a-30ba-44d7-a73a-717a90230914 bp-4a9df354-a3c4-4761-8f3c-a78930230914 bp-f2871c2e-4a58-44bc-b657-fcce80230914 bp-261fb37a-ba31-42c3-b53b-ffe840230914 bp-a2e34d6f-75b9-4fc9-8baf-2946d0230914 bp-11d30d8f-d11f-49d4-9f58-f24600230914 bp-df52f52f-7df1-4e99-a93f-dafeb0230914 bp-a563a550-440b-4f8d-b25f-02b420230914 bp-4c1405e7-229b-42cd-acda-a17a20230914 bp-68d35845-2554-4e00-b315-91f8c0230914 bp-811ee75e-0ad1-4355-9ea5-4ade60230914 bp-fb15890d-d086-4cdc-a909-91d6c0230914 bp-3fc5266c-a721-45d9-a25a-a2f660230914 bp-132b6cb7-9321-475e-9829-c95790230914 bp-9dfb5a00-899a-445f-a500-42b5f0230914 bp-1b9b2a03-59f2-442d-a747-48e090230914 bp-c8049d1d-3d2d-41b9-a941-961380230914 bp-dd0fc111-fc3d-43c8-93c1-a476f0230914 bp-4ddac785-54a7-473f-9630-57a7d0230913 bp-5b418593-0721-48a1-8625-4c48e0230611 bp-6c2b5ee0-a56b-4f06-8fca-596090230611

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη none

Χρήσιμο;

more options

I've now backdated to a May 2022 version of FF for my desktop, too. This finally solved the endless problems with all the new released of FF in 2023.

I don't know why FF is constantly making each new version worse than the previous one... It's constant. It's extremely frustrating.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη none

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.