Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Bookmarks

more options

Want to click on bookmarks in the menu bar and instantly see them. Like it used to be.

Want to click on bookmarks in the menu bar and instantly see them. Like it used to be.

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

I will suggest you to Enable Bookmarks Toolbar:

  1. Open the menu.
  2. Click on "Bookmarks".
  3. Click on "Show bookmarks toolbar" to enable it.
more options

Don't want Bookmarks Toolbar. Want bookmarks to show in a vertical column after clicking Bookmarks. No sub menu BS

more options

Go into Customize mode and drag the "Bookmarks Menu" button into your toolbar.

more options

You are fumbling for an answer that does nothing for me. I already have the bookmarks menu on the toolbar. You missed my point, want viewable bookmarks NOT submenus.

more options

Could you elaborate on how you want viewable bookmarks to be like? Bookmarks menu on the toolbar is not enough for you, would you like it in sidebar as by pressing Ctrl + B ?

more options

Hi Denex, as a starting point, let's determine whether your bookmarks need to be moved from folders to the main level of the Bookmarks Menu, or whether the menu is omitting things that it should be displaying. Could you compare the drop-down menu with the Sidebar (Ctrl+B) or Library (Ctrl+Shift+O) and check whether the "Bookmarks Menu" list in the Sidebar or Library matches the drop-down menu.

If they match and you need to move a lot of items among folders/categories, the Library window is easier to use for that than the other displays. Ref. Use bookmark folders to organize your bookmarks.

more options

I want a 1 click bookmark menu. Please refer to Straydog comment of Nov 25 2018.

more options

Denex said

I want a 1 click bookmark menu. Please refer to Straydog comment of Nov 25 2018.

Please refer to my reply to that comment. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1223543#answer-1175922

And move your bookmarks from folders to the main level of the menu in the Library window so you don't need to go into folders.

more options

And just to clarify that we are talking about the same menus and buttons, here's a screenshot of the two drop-downs showing the bookmark menu items. You should use the one that best suits your needs. (Please ignore or remove the Library button.)