Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 115.0 crashes when trying to browse computer to post documents, photos, etc.

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 73 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από aztx_purchases

more options

When writing reviews in Google Maps when you click post pictures from your computer (allowing one to browse your computer to find pictures to post) the tab crashes.

This occurs on other websites as well where one would browse the computer to attach documents, photos or videos. Heck, it even happens with this site (selecting browse to post picture causes firefox to crash).

This did not occur prior to updating to 115.0

Windows 11 operating system

When writing reviews in Google Maps when you click post pictures from your computer (allowing one to browse your computer to find pictures to post) the tab crashes. This occurs on other websites as well where one would browse the computer to attach documents, photos or videos. Heck, it even happens with this site (selecting browse to post picture causes firefox to crash). This did not occur prior to updating to 115.0 Windows 11 operating system

Επιλεγμένη λύση

Just discovered the issue is NOT with Mozilla.

The issue is with Windows Update. Security Update 06/2023 (which I didn't install until yesterday). Unfortunately, I don't have the KB number of the update.

I do thank you for the quick response.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

more options

Επιλεγμένη λύση

Just discovered the issue is NOT with Mozilla.

The issue is with Windows Update. Security Update 06/2023 (which I didn't install until yesterday). Unfortunately, I don't have the KB number of the update.

I do thank you for the quick response.

more options

I think I’m having this problem too. How did you resolve it?

more options

GKW,

I deleted the windows update and then reloaded them.

1) Open windows updates 2) Click on history 3) Delete updates that occurred when you started having the issue. 4) Restart the computer 5) Open window updates 6) Click Check for Updates 7) load updates OR manually load updates one at a time

This is what resolved my problem.