Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox tab crash

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Dear Firefox Support Team,

I hope this email finds you well. I am writing to seek assistance regarding a persistent issue I am facing with Firefox on my Kali Linux operating system. Despite my best efforts, I have been unable to resolve the problem, and I kindly request your support in rectifying it.

The issue I am encountering involves frequent tab crashes while using Firefox on Kali Linux. I have attempted various troubleshooting methods, including updating Firefox to the latest version, disabling extensions, clearing cache and cookies, and even reinstalling the browser entirely. Unfortunately, none of these measures have been successful in resolving the problem.

Considering the importance of Firefox in my daily activities and the need for a stable browsing experience, I am reaching out to request the assistance of a dedicated support team. It would greatly help if someone from your team could guide me through the troubleshooting process or provide specific instructions tailored to my situation. I am available at [email removed from public forum] for any further communication or clarifications you may require. Additionally, please let me know if there are any specific logs or error reports I should share to assist with the troubleshooting process.

I understand the challenges involved in troubleshooting unique system configurations, and I genuinely appreciate the effort your team invests in assisting users like myself. I have always valued Firefox as a reliable and secure browser, and I trust that your support will help resolve this issue and allow me to continue using it effectively on Kali Linux.

Thank you very much for your attention to this matter. I eagerly await your response and look forward to working together to resolve this issue.

Best regards, Harie.R

Dear Firefox Support Team, I hope this email finds you well. I am writing to seek assistance regarding a persistent issue I am facing with Firefox on my Kali Linux operating system. Despite my best efforts, I have been unable to resolve the problem, and I kindly request your support in rectifying it. The issue I am encountering involves frequent tab crashes while using Firefox on Kali Linux. I have attempted various troubleshooting methods, including updating Firefox to the latest version, disabling extensions, clearing cache and cookies, and even reinstalling the browser entirely. Unfortunately, none of these measures have been successful in resolving the problem. Considering the importance of Firefox in my daily activities and the need for a stable browsing experience, I am reaching out to request the assistance of a dedicated support team. It would greatly help if someone from your team could guide me through the troubleshooting process or provide specific instructions tailored to my situation. I am available at [email removed from public forum] for any further communication or clarifications you may require. Additionally, please let me know if there are any specific logs or error reports I should share to assist with the troubleshooting process. I understand the challenges involved in troubleshooting unique system configurations, and I genuinely appreciate the effort your team invests in assisting users like myself. I have always valued Firefox as a reliable and secure browser, and I trust that your support will help resolve this issue and allow me to continue using it effectively on Kali Linux. Thank you very much for your attention to this matter. I eagerly await your response and look forward to working together to resolve this issue. Best regards, Harie.R

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Χρήσιμο;

more options

^: It is likely of no use asking for a crash report in case of tab crashing and not Firefox crashing as you likely do not get the crash reporter, but merely the about:tabcrashed page that says Gah. Your tab just crashed. that only enables/shows the reportBox to send a crash report if crashing data is available (crash reporter enabled and message.data.hasReport).

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.