Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Scrolling Speed too Fast when dragging Bookmarks up or down Bookmark Sidebar

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 37 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Terry

more options

I'm organizing my bookmarks in the Sidebar and have lots of folders and dividers to keep things organized into categories etc. When grabbing a bookmark at the bottom of the list, I start to drag it to the top to get it to a folder in the middle but as soon as I get close to the top the scroll starts and accelerates to a high speed immediately and I scroll all the way to the top. I want to know if there's a way to slow down either the top speed or the acceleration of the scroll, because at this point I cannot finesse it enough to get to where I want.

Thanks, Roger

I'm organizing my bookmarks in the Sidebar and have lots of folders and dividers to keep things organized into categories etc. When grabbing a bookmark at the bottom of the list, I start to drag it to the top to get it to a folder in the middle but as soon as I get close to the top the scroll starts and accelerates to a high speed immediately and I scroll all the way to the top. I want to know if there's a way to slow down either the top speed or the acceleration of the scroll, because at this point I cannot finesse it enough to get to where I want. Thanks, Roger

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

The side bar may not be the best place to do that. The library (ctl+shft+o) enables you to drag bookmarks in the right pane to folders listed in the left pane. Open folders as necessary in either pane.