Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Lat 2 updates has made my browser way too slow compared to normal.

  • 9 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από MyPhotoJourneys

more options

The last update 113.0.1 was when I really noticed it being slow. None of the current suggestions have any effect. I have restarted several times, cleared cookies and history, flushed dns and have gone through all settings. Privacy is set at "standard" and not using a VPN and have turned off add blockers with no effect either. I have to check, but I don't think I have any add-ons except for color on home page.

If I do a speed test, ping is kinda slow, download is half what it should be at times, and every test shows ZERO upload all using several sites to test from . The only thing not done is shutting down av which I won't do. Anyone else seeing this issue? Any other suggestions than the go-to stuff here? Windows 10

The last update 113.0.1 was when I really noticed it being slow. None of the current suggestions have any effect. I have restarted several times, cleared cookies and history, flushed dns and have gone through all settings. Privacy is set at "standard" and not using a VPN and have turned off add blockers with no effect either. I have to check, but I don't think I have any add-ons except for color on home page. If I do a speed test, ping is kinda slow, download is half what it should be at times, and every test shows ZERO upload all using several sites to test from . The only thing not done is shutting down av which I won't do. Anyone else seeing this issue? Any other suggestions than the go-to stuff here? Windows 10

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

You can tryout older versions of the browser you're using

Χρήσιμο;

more options

Do you have Malwarebytes Browser Guard as there have been reports about it causing slowness issues?

Χρήσιμο;

more options

cor-el said

Do you have Malwarebytes Browser Guard as there have been reports about it causing slowness issues?

Yes, browser guard but not "devise security" by them. But it does the same thing if it's shut down. Today is very bad...some sites are taking 2 minutes to load.

Χρήσιμο;

more options

If you've noticed a significant slowdown in Firefox after recent updates, there are a few steps you can take to address the issue:

Clear Cache and Cookies: Cached files and cookies can accumulate over time and impact browser performance. Clearing them can help improve speed. Go to the Firefox menu, select "Options" or "Preferences," and navigate to the "Privacy & Security" tab. Under the "Cookies and Site Data" section, click on "Clear Data" and make sure both checkboxes are selected. Then, click on "Clear" to remove the cache and cookies.

Disable Unnecessary Extensions: Extensions can sometimes affect Firefox's performance. Disable any extensions you don't need or suspect might be causing the slowdown. Go to the Firefox menu, select "Add-ons," and click on the "Extensions" tab. Disable the extensions one by one and test the browser's performance after each disabling. This will help identify if a specific extension is causing the issue.

Update Extensions: Ensure that all your extensions are up to date. Outdated extensions can sometimes be incompatible with newer versions of Firefox and cause performance problems. Go to the Firefox menu, select "Add-ons," and click on the "Extensions" tab. If any updates are available, install them.

Χρήσιμο;

more options

Does it help/improve if you disable this extension ?

Χρήσιμο;

more options

techguy150 said

If you've noticed a significant slowdown in Firefox after recent updates, there are a few steps you can take to address the issue: Clear Cache and Cookies: Cached files and cookies can accumulate over time and impact browser performance. Clearing them can help improve speed. Go to the Firefox menu, select "Options" or "Preferences," and navigate to the "Privacy & Security" tab. Under the "Cookies and Site Data" section, click on "Clear Data" and make sure both checkboxes are selected. Then, click on "Clear" to remove the cache and cookies. Disable Unnecessary Extensions: Extensions can sometimes affect Firefox's performance. Disable any extensions you don't need or suspect might be causing the slowdown. Go to the Firefox menu, select "Add-ons," and click on the "Extensions" tab. Disable the extensions one by one and test the browser's performance after each disabling. This will help identify if a specific extension is causing the issue. Update Extensions: Ensure that all your extensions are up to date. Outdated extensions can sometimes be incompatible with newer versions of Firefox and cause performance problems. Go to the Firefox menu, select "Add-ons," and click on the "Extensions" tab. If any updates are available, install them.

Thank you, but I have done all that and still slow.

Χρήσιμο;

more options

cor-el said

Does it help/improve if you disable this extension ?

I have disabled it and it's still slow.

Χρήσιμο;

more options

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":


Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.


You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works, you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Χρήσιμο;

more options

OMG this has been a nightmare. It's thirty minutes almost to boot up and get Firefox to run properly. I also noticed which wasn't mentioned is during this long bootup links don't work either. You have to boot it and walk off and do something else. I did disable proxy because I don't need it, and even though I have the Mozilla VPN I was informed that we have a new VPN for the house and it is tied to our modem.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.