Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Install a "clean" firefox

more options

My Firefox browser somehow got corrupted, and after much troubleshooting, I finally determined the only fix would be to download and install a "clean" version. However, I now get a consistend error "Cannot find Profile, it is either moverd or missing"

My Firefox browser somehow got corrupted, and after much troubleshooting, I finally determined the only fix would be to download and install a "clean" version. However, I now get a consistend error "Cannot find Profile, it is either moverd or missing"

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hmm, it sounds like in addition to reinstalling you might have deleted or "cleaned" some Firefox data folders. Please see the following article about creating a new profile:

How to run Firefox when your profile is missing or inaccessible