Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to Hide the Mute Tab Button?

 • 2 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 282 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Tclarke02

more options

I've tried following both methods for dissabling the mute button on tabs, it's a slight annoyance, since it's easy to accidentally mute a tab when it's pinned.

Specifically, the first method I've tried changing the setting in about:config called "browser.tabs.showAudioPlayingIcon" from true to false, which was from 7 years ago it seems, which had no effect.

The second method was by making a new rule in a "userChrome.css" file in a new folder called "chrome" with that exact naming, case sensitive. The code in that file is as follows:

/* Hide the mute/unmute button */
.tab-icon-overlay:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) {
  display: none !important;
}
/* Keep site icon visible on hover */
.tabbrowser-tab:hover .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay), 
   /* for site icon with Compact density */
:root[uidensity="compact"] .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay) {
  opacity: 1 !important; /* overrides full transparency with full opacity */
}

If there's an updated version of the code that's meant to have that effect in modern firefox, then please let me know, or if there's some other new way of removing the mute button on tabs. Thanks.

I've tried following both methods for dissabling the mute button on tabs, it's a slight annoyance, since it's easy to accidentally mute a tab when it's pinned. Specifically, the first method I've tried changing the setting in about:config called "browser.tabs.showAudioPlayingIcon" from true to false, which was from 7 years ago it seems, which had no effect. The second method was by making a new rule in a "userChrome.css" file in a new folder called "chrome" with that exact naming, case sensitive. The code in that file is as follows: <pre><nowiki>/* Hide the mute/unmute button */ .tab-icon-overlay:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) { display: none !important; } /* Keep site icon visible on hover */ .tabbrowser-tab:hover .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay), /* for site icon with Compact density */ :root[uidensity="compact"] .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay) { opacity: 1 !important; /* overrides full transparency with full opacity */ }</nowiki></pre><br> If there's an updated version of the code that's meant to have that effect in modern firefox, then please let me know, or if there's some other new way of removing the mute button on tabs. Thanks.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Επιλεγμένη λύση

I have added a <pre> tag before the </pre> tag after your userChrome.css code to make it easier to read:

/* Hide the mute/unmute button */
.tab-icon-overlay:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) {
  display: none !important;
}
/* Keep site icon visible on hover */
.tabbrowser-tab:hover .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay), 
   /* for site icon with Compact density */
:root[uidensity="compact"] .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay) {
  opacity: 1 !important; /* overrides full transparency with full opacity */
}


Is it working for you on non-pinned tabs? If not, could you double-check your process with setting up the file? I have a "how to" page here regarding where to locate the chrome folder and a setting to change in about:config: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

To make it apply to pinned tabs as well, you need to remove [pinned] from the first rule:

/* Hide the mute/unmute button */
.tab-icon-overlay:not([sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) {
  display: none !important;
}
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

I have added a <pre> tag before the </pre> tag after your userChrome.css code to make it easier to read:

/* Hide the mute/unmute button */
.tab-icon-overlay:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) {
  display: none !important;
}
/* Keep site icon visible on hover */
.tabbrowser-tab:hover .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay), 
   /* for site icon with Compact density */
:root[uidensity="compact"] .tab-icon-stack:not([pinned], [sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) > :not(.tab-icon-overlay) {
  opacity: 1 !important; /* overrides full transparency with full opacity */
}


Is it working for you on non-pinned tabs? If not, could you double-check your process with setting up the file? I have a "how to" page here regarding where to locate the chrome folder and a setting to change in about:config: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

To make it apply to pinned tabs as well, you need to remove [pinned] from the first rule:

/* Hide the mute/unmute button */
.tab-icon-overlay:not([sharing], [crashed]):is([soundplaying], [muted]) {
  display: none !important;
}

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000 - Support Volunteer

more options

Thanks for a prompt reply, it does work on non-pinned tabs, I was about to mention that as an edit as it happens.

Thanks for the help, I'll try it now.