Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

400 error when trying to login to google account

 • 2 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 7 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

For some reason today I started having issues with thumbnails not loading for youtube videos. I logged out of my google account and went to log back in, but whenever I try to login to my google account now I get a 400 error. I can login fine on other browsers and other devices. I have tried the following troubleshooting steps:

cleared all cache and cookies flushed DNS created a new firefox profile in about:profiles and set it as default Re-installed firefox multiple times refreshed firefox used Revo Uninstaller to fully remove all traces from firefox and reinstalled Manually removed all traces of firefox from appdata and program folder and installed the beta version Ran windows updates and rebooted ran an SFC scan Ran a DISM online restorehealth

Every single time I get the same result, 400 error when trying to log into my google account. Starting to feel like I'm loosing my mind here. Any troubleshooting ideas would be very appreciated. Thanks in advance!

For some reason today I started having issues with thumbnails not loading for youtube videos. I logged out of my google account and went to log back in, but whenever I try to login to my google account now I get a 400 error. I can login fine on other browsers and other devices. I have tried the following troubleshooting steps: cleared all cache and cookies flushed DNS created a new firefox profile in about:profiles and set it as default Re-installed firefox multiple times refreshed firefox used Revo Uninstaller to fully remove all traces from firefox and reinstalled Manually removed all traces of firefox from appdata and program folder and installed the beta version Ran windows updates and rebooted ran an SFC scan Ran a DISM online restorehealth Every single time I get the same result, 400 error when trying to log into my google account. Starting to feel like I'm loosing my mind here. Any troubleshooting ideas would be very appreciated. Thanks in advance!

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Show the issue. I can get into my account. see screenshot Here is what google says... The HTTP error 400 can occur due to incorrectly typed URL, malformed syntax, or a URL that contains illegal characters. This is surprisingly easy to do by mistake and can happen if a URL has been encoding incorrectly.

more options

You can check for issues with Total Cookie Protection.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window