Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Suddenly my email from yahoo (my address==> [edited[ @att.net) is GOING INTO TRASH. What'up ? I made NO changes to filters.

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από starnovaco

more options

Suddenly my email from yahoo (my address==> [edited] @att.net) is GOING INTO TRASH. What'up ? I made NO changes to filters.

Answer =>> Why does this happen? AND Answer =>> How to fix?

Thank you

Suddenly my email from yahoo (my address==> [edited] @att.net) is GOING INTO TRASH. What'up ? I made NO changes to filters. Answer =>> Why does this happen? AND Answer =>> How to fix? Thank you

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James

Επιλεγμένη λύση

Hi

This does not sound like an issue with Firefox but is something that the Yahoo support team should be able to help you with.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Your sent messages are going into trash in your own email, or in the recipient's email?

Are you using web mail in Firefox (working on a Yahoo! site), or is this problem in a stand-alone email program like Thunderbird?

more options

My Received ( not sent) messages are going in to my Trash. I am using Yahoo in a Firefox web page, not Thunderbird.

Thanks for your help. Stan

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi

This does not sound like an issue with Firefox but is something that the Yahoo support team should be able to help you with.

more options

Thank you Paul. I went back to "Basic Yahoo" and problem is gone....and I do not miss any of the new bells and whistles. Some should leave 'well enough' alone. Thanks for being there!