Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Disabled, having trouble navigating content in Firefox

 • 3 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 49 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jehighley

more options

I have physical limitations and need to use middle mouse button to scroll.

However, in Firefox, middle mouse button to scroll is interrupted whenever the mouse hovers over a hyperlink or linked object -- and, fun fact, there are A LOT of links on the Internet, so this equates to a very janky and sub-optimum experience, in my personal use-case.

How can I make it so that the middle mouse button functionality is not hijacked by mouse-over context? I've already tried/disabled middle-mouse-button-click-to-open-link-in-new-tab.

I have physical limitations and need to use middle mouse button to scroll. However, in Firefox, middle mouse button to scroll is interrupted whenever the mouse hovers over a hyperlink or linked object -- and, fun fact, there are A LOT of links on the Internet, so this equates to a very janky and sub-optimum experience, in my personal use-case. How can I make it so that the middle mouse button functionality is not hijacked by mouse-over context? I've already tried/disabled middle-mouse-button-click-to-open-link-in-new-tab.

Επιλεγμένη λύση

...I was able to find a scroll solution using AutoHotKey that allows scrolling from anywhere in the page, even while hovering over images/links within Firefox. In the example below I have it assigned to the + key on the number pad, as after some experimentation that seems to work for me the best, but this could easily be modified to any other key, or the middle mouse button instead:

NumpadAdd::
Loop
{
  If !GetKeyState("NumpadAdd","P")
    break
  MouseGetPos, ,ay
  Sleep, 100
  MouseGetPos,,by
  Send % (ay<by ? "{WheelDown " : "{WheelUp ") . round(Abs(ay-by)/15) . "}"
}
Return
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Do you mean scrolling with the mouse wheel or initiating the Firefox auto-scroll feature by pressing the scroll wheel?

In case of the latter you need to make sure that the mouse pointer isn't on an active part of the page when you click what can be difficult if there are a lot of element/images that accept click events. Once you have entered auto-scroll, you shouldn't leave it by moving the mouse up/down until you click a mouse button or press ESC.

In case of the former, you can try to move the mouse pointer to the scroll bar area to avoid scrolling frames, although Firefox should continue scrolling the page once you reach the end of that frame.

more options

Thank you for the reply.

I am referring to initiating auto-scroll by pressing middle-click.

'...you need to make sure that the mouse pointer isn't on an active part of the page when you click what can be difficult if there are a lot of element/images that accept click events.

Yes, I am aware of this and you are describing the problem I'm trying to find a solution for: I want to have access to auto scroll at all times, regardless where the pointer is, or what is going on under it.

more options

Επιλεγμένη λύση

...I was able to find a scroll solution using AutoHotKey that allows scrolling from anywhere in the page, even while hovering over images/links within Firefox. In the example below I have it assigned to the + key on the number pad, as after some experimentation that seems to work for me the best, but this could easily be modified to any other key, or the middle mouse button instead:

NumpadAdd::
Loop
{
  If !GetKeyState("NumpadAdd","P")
    break
  MouseGetPos, ,ay
  Sleep, 100
  MouseGetPos,,by
  Send % (ay<by ? "{WheelDown " : "{WheelUp ") . round(Abs(ay-by)/15) . "}"
}
Return

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el