Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I'm getting mesage "Secure Connection Failed"

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 25 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από 7730200

more options

Hello. I was reading Quora.com web site on my notebook in Firefox (110.0.1 64-bit) normally, then I got power outage. When electricity returned and I tried to open it again, browser didn't open it and I gave me message:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.quora.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

I've tried to get support from Quora.com how message said, but they told me "this error does not originate from our website". And gave me some suggestions - "The easiest way to fix this secure connection error is to reset the Firefox settings." I've performed "Refresh Firefox", but problem persists. I don't use VPN. Can anyone please help me with this problem?

Hello. I was reading Quora.com web site on my notebook in Firefox (110.0.1 64-bit) normally, then I got power outage. When electricity returned and I tried to open it again, browser didn't open it and I gave me message: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.quora.com. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. I've tried to get support from Quora.com how message said, but they told me "this error does not originate from our website". And gave me some suggestions - "The easiest way to fix this secure connection error is to reset the Firefox settings." I've performed "Refresh Firefox", but problem persists. I don't use VPN. Can anyone please help me with this problem?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I guess I'll write an update and will try to close this ticket.

I called IPS and they couldn't open web site either. After long time access to web site was restored by itself. What is happening I have no idea, but obviously it wasn't Firefox's fault.

Anyway, thank you, Paul, for trying to help, and thank you Mozilla team for nice browser.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Χρήσιμο;

more options

Thank you. Yes, I have visited it already.

I don't think that I have "TLS version unsupported" problem, because power outage was for ~1 hour and I doubt that web site will change their TLS to older one during this time. There is no problem with security software, because I tried to disable my Avast antivirus and it worked normally before power outage too. Clocks are correct, because I use notebook with battery.

I also have tried some things from "Firefox and other browsers can't load websites": "Security software is blocking the connection" - I already tried. Flushing "DNS cache" didn't help. Only thing left is "Internet Service Provider problem", but message says "Please contact the website owners to inform them of this problem", while web site owners say to contact web browser support.

Strange thing is that nor Firefox, nor Chrome became unable to open web site after 1 hour of power outage. While I use Epic Privacy Browser with build-in VPN and through it I can open web site normally.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

I guess I'll write an update and will try to close this ticket.

I called IPS and they couldn't open web site either. After long time access to web site was restored by itself. What is happening I have no idea, but obviously it wasn't Firefox's fault.

Anyway, thank you, Paul, for trying to help, and thank you Mozilla team for nice browser.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.