Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why doesn't Firefox update to the latest version?

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
more options

Firefox does updates constantly. You can have an update happen within a few days of each other. At least that's what appears to me. I don't update apps unless I really need to. But this constant reminder to update is so annoying! So I'm forced to update, even though I'm not experiencing any issues with Firefox.

That being said, yesterday, I finally decided to update Firefox. Says there is a 109.x.x update. Fine. I updated. This morning, I get another update reminder. This time it's for 110.0.1. Turns out, this "latest" update was release Feb 28. So my question is, if I updated Firefox on March 7, why did it NOT update to the "latest" version of 110.0.1? Instead it, just updated to the second latest.

It seems that Firefox browser, and Firefox devs aren't very savvy, in getting the browser to update to the "latest" version. Like most apps would. With Firefox, it appears you have to update the version right after the current version your using. Which in my case, is still an older version of the browser. So after it updated to a newer older version. Then it was able to update to next update after that. Which I'm guessing is 110.0.1. With other apps, you don't have to download ALL the updates one at a time, to get to the latest version. You just update to the latest version, and ALL previous and current updates happen at once. That's smarter and more efficient.

This seems to track of how not very intelligent Firefox is. At the very least, make the option to NOT GET REMINDERS TO UPDATE. Give users the option to update when they want to, without getting annoying notifications. AND/OR when users finally do decide to update, that they would UPDATE TO THE LATEST version. And not have to do multiple updates just to get to the latest update.

Firefox does updates constantly. You can have an update happen within a few days of each other. At least that's what appears to me. I don't update apps unless I really need to. But this constant reminder to update is so annoying! So I'm forced to update, even though I'm not experiencing any issues with Firefox. That being said, yesterday, I finally decided to update Firefox. Says there is a 109.x.x update. Fine. I updated. This morning, I get another update reminder. This time it's for 110.0.1. Turns out, this "latest" update was release Feb 28. So my question is, if I updated Firefox on March 7, why did it '''NOT''' update to the "'''latest'''" version of 110.0.1? Instead it, just updated to the second latest. It seems that Firefox browser, and Firefox devs aren't very savvy, in getting the browser to update to the "latest" version. Like most apps would. With Firefox, it appears you have to update the version right after the current version your using. Which in my case, is still an older version of the browser. So after it updated to a newer older version. Then it was able to update to next update after that. Which I'm guessing is 110.0.1. With other apps, you don't have to download ALL the updates '''one at a time''', to get to the latest version. You just update to the latest version, and ALL previous and current updates happen at once. That's smarter and more efficient. This seems to track of how '''not''' very intelligent Firefox is. At the very least, make the option to '''NOT GET REMINDERS TO UPDATE'''. Give users the option to update when they want to, '''without''' getting annoying notifications. AND/OR when users finally do decide to update, that they would '''UPDATE TO THE LATEST''' version. And not have to do multiple updates just to get to the latest update.