Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

FIREFOX SLOWLY DETERIORATING

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

I have read multiple posts & articles about cannot reach ups.com website. Nothing others did works for me. I have re-installed Firefox, cleared caches, started in safe-mode, on & on ... etc. etc. etc.

For the last week, FIREFOX has been slowly deteriorating & cannot reach various business websites:

ups.com Hmm. We’re having trouble finding that site.

foodlion.com 504 Gateway Time-out Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2

I have run software to find malware & viruses, with no solution.

I have NO TROUBLE using CHROME to access the same websites.

Who has the magic answer?

I have read multiple posts & articles about cannot reach ups.com website. Nothing others did works for me. I have re-installed Firefox, cleared caches, started in safe-mode, on & on ... etc. etc. etc. For the last week, FIREFOX has been slowly deteriorating & cannot reach various business websites: ups.com Hmm. We’re having trouble finding that site. foodlion.com 504 Gateway Time-out Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2 I have run software to find malware & viruses, with no solution. I have NO TROUBLE using CHROME to access the same websites. Who has the magic answer?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

I have no issue with either site. see screenshot Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What OS? What desktop? X11 or Wayland? Who are you using for DNS?

more options

Here is the ESR version with no issues. see screenshot