Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox no longer plays ESPN+ content. No problem with Safari

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Dropa

more options

Up until 2 weeks ago, all ESPN+ and ESPN3 content played on my Mac. It no longer does. When clicking on the start button the screen goes to black, the title of the content appears, but no video. Firefox 109.0.1 MacOS 10.12.6 Content plays as expected with Safari

Up until 2 weeks ago, all ESPN+ and ESPN3 content played on my Mac. It no longer does. When clicking on the start button the screen goes to black, the title of the content appears, but no video. Firefox 109.0.1 MacOS 10.12.6 Content plays as expected with Safari

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Unless you can provide the URL if it's not login access no one is going to know what is going on here for Mac or Windows users of Firefox to verify.