Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox display and behavior questions

more options

Is there any difference in display or behavior between when using FireFox on Windows 10 and when using it on Windows 11?

Is there any difference in display or behavior between when using FireFox on Windows 10 and when using it on Windows 11?

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Screenshots and what sites your using to verify what your asking so others with both can replicate the issue.

more options

I can't take screenshots. Because I wanted to know this information before introducing Windows 11.

more options

What kind of issues are you referring to ? Did you previously had problems when you started using Windows 10? Note that there will always be changes if you move to a new OS version as Firefox takes settings from the OS, especially the UI theming will likely look different.

more options

thank you for answering. I understood that the UI may differ depending on the OS version.

When you open the page, does it look different depending on the OS? I don't think so, but I asked.

more options

I would say download Win11 and test run it in a VM and see for yourself. https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11

more options

You can also just get another driver or partition your current drive and install it.

more options

thank you for answering. I'll give it a try before fully installing Windows 11.