Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Quit Your Browser App Pop-up

  • 5 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από debow48

more options

I have Windows 11, ver 22H2, on laptop. I use Nord VPN and Webroot antivirus which I have been using several years. This event just started occurring a week ago, and I can't find any Google references to it. As soon as I open Firefox a pop-up appears that says: "Quit your browser app. For Threat Protection to start working with your browser, you need to quit it first. Quit Firefox and click Continue." Then there are two clickable choices, Continue and Cancel. I always click Cancel because I don't know what this Threat Protection is. Then the pop-up keeps reappearing. About every five minutes it pops up and two or three times in a row after I click Cancel. It does this as long as Firefox is open. I have tried disabling Nord VPN and it made no difference. I have run complete scans with Webroot and it found nothing. I have tried uninstalling Webroot antivirus & rebooting and it made no difference, the pop-up still appears. I have tried downloading Malwarebytes and running a complete scan while Webroot was uninstalled, and it found nothing. I am out of ideas. I fear it is malware, but Nord VPN did not stop it, and both Webroot antivirus and Malwarebytes scans find nothing. I would appreciate any help.

I have Windows 11, ver 22H2, on laptop. I use Nord VPN and Webroot antivirus which I have been using several years. This event just started occurring a week ago, and I can't find any Google references to it. As soon as I open Firefox a pop-up appears that says: "Quit your browser app. For Threat Protection to start working with your browser, you need to quit it first. Quit Firefox and click Continue." Then there are two clickable choices, Continue and Cancel. I always click Cancel because I don't know what this Threat Protection is. Then the pop-up keeps reappearing. About every five minutes it pops up and two or three times in a row after I click Cancel. It does this as long as Firefox is open. I have tried disabling Nord VPN and it made no difference. I have run complete scans with Webroot and it found nothing. I have tried uninstalling Webroot antivirus & rebooting and it made no difference, the pop-up still appears. I have tried downloading Malwarebytes and running a complete scan while Webroot was uninstalled, and it found nothing. I am out of ideas. I fear it is malware, but Nord VPN did not stop it, and both Webroot antivirus and Malwarebytes scans find nothing. I would appreciate any help.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

"Threat Protection" and this pop-up is likely a feature offered by your security software, so you need to check this with its support. This definitely isn't coming from Firefox.

Χρήσιμο;

more options

That was my first thought. But I uninstalled Webroot and rebooted and it still happened. I shutdown Nord VPN and it still happened. I don’t think I have other security software do I? Maybe something in Windows 11, but I don’t know what to look for. Windows defender was offline when Webroot was running and it still happened.

Χρήσιμο;

more options

You can do a Google search for the text in that dialog.

Can you attach a screenshot?

Χρήσιμο;

more options

Χρήσιμο;

more options

Screen shot of the pop-up attached. I have Googled the text with no luck. Most hits on Google search indicated Windows Defender, but Windows Defender is not active when running Webroot. I have Webroot back up and running.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.