Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Screenshots

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Firstly, a moan. If you are going to ask me to provide data manually for heavens sake DO NOT divert the page in which I've just spent time typing to another page and dump all my work into the ether in the process!! Trigger the opening of a new tab, save my work, or just don't request - but PLEASE don't waste my time making me type the whole lot again!

Now, back to screenshots. As useful as the feature is, the 'copy' function does not allow paste into much I've tried or the desktop. The download function only saves in PNG format which isn't much liked for uploading elsewhere. Can we not have the possibility to chose a download familiar file format, e.g. JPEG and PDF?

Also, can we not have a facility to print a screenshot? That is to send directly to a print function. That would be very useful as one could print just the parts of web-pages required, not all the dross, white space, page breaks in wrong places and in some cases huge length (multitude of print pages).

Perhaps this should be posted in suggestions for inprovement, if only I could find that page... No link to it? Or am I missing it?

Thanks.

Firstly, a moan. If you are going to ask me to provide data manually for heavens sake DO NOT divert the page in which I've just spent time typing to another page and dump all my work into the ether in the process!! Trigger the opening of a new tab, save my work, or just don't request - but PLEASE don't waste my time making me type the whole lot again! Now, back to screenshots. As useful as the feature is, the 'copy' function does not allow paste into much I've tried or the desktop. The download function only saves in PNG format which isn't much liked for uploading elsewhere. Can we not have the possibility to chose a download familiar file format, e.g. JPEG and PDF? Also, can we not have a facility to print a screenshot? That is to send directly to a print function. That would be very useful as one could print just the parts of web-pages required, not all the dross, white space, page breaks in wrong places and in some cases huge length (multitude of print pages). Perhaps this should be posted in suggestions for inprovement, if only I could find that page... No link to it? Or am I missing it? Thanks.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You can leave comments and submit feedback via "Help -> Share Ideas and Feedback" or visit this website.