Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox not picking up the locale passed through the header through selenium preferences in Linux system

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am trying to set the Firefox language to French in Linux system using the below code(Before running the above code, I am setting the system language to fr_FR): FirefoxOptions firefoxOptions = new FirefoxOptions(); firefoxOptions.setHeadless(isHeadless); FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile(); firefoxProfile.setPreference("intl.accept_languages", "fr-FR"); firefoxOptions.setProfile(firefoxProfile); driver = new FirefoxDriver(firefoxOptions);

But Firefox Accept-Languages header shows just "fr" as the code.

I need Firefox to pick up both the code and the region i.e. "fr-FR".

Please help.

I am trying to set the Firefox language to French in Linux system using the below code(Before running the above code, I am setting the system language to fr_FR): FirefoxOptions firefoxOptions = new FirefoxOptions(); firefoxOptions.setHeadless(isHeadless); FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile(); firefoxProfile.setPreference("intl.accept_languages", "fr-FR"); firefoxOptions.setProfile(firefoxProfile); driver = new FirefoxDriver(firefoxOptions); But Firefox Accept-Languages header shows just "fr" as the code. I need Firefox to pick up both the code and the region i.e. "fr-FR". Please help.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Maybe try the subreddit Selenium forum.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.