Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Command ` stopped working

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από irma.soler

more options

At some point, I have lost the ability to use "Command `" to toggle among open pages: those listed as available in the Windows menu.

Has this function been deleted? Can I restore it? Any assistance appreciated.

At some point, I have lost the ability to use "Command `" to toggle among open pages: those listed as available in the Windows menu. Has this function been deleted? Can I restore it? Any assistance appreciated.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

First, could you check your system preferences:

System Preferences => Keyboard => Shortcuts => Keyboard => "Move focus to next window"

Does that have the checkmark to enable it and show Command-Backtick as the shortcut?

On the Firefox side:

As far as I can tell, Firefox doesn't use that as a built-in keyboard shortcut: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly.

You could check whether any of your add-ons is using it. See: Manage extension shortcuts in Firefox.

more options

This feature is also known as "Command + ~" (tilde).

more options

Can t write tilde or apostrophes or they appear without typing in any´page of Firefox, it´also happens in Chrome and Edge, but not in any other app´lication. In this line you can see my problem .’ for ‘Firefox