Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't edit saved credit card info

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
more options

Attempting to edit currently saved credit card information does not work.

Steps to reproduce: Navigate to "Privacy & Security" in Settings (about:preferences#privacy) Scroll down to "Forms and Autofill" Click "Saved Credit Cards..." button Click on saved credit card info to select a card -Observe: Selected line item highlights blue Click "Edit..." button

Result: Nothing happens. "Edit..." button darkens and lightens to show that the UI element is active, it just doesn't produce any result. Selected credit card line item highlight changes from blue to grey. Clicking "Edit..." button again does nothing. User cannot edit saved credit card info. "Add..." button presents a new modal when clicked, but "Edit..." has no result.

Attempting to edit currently saved credit card information does not work. Steps to reproduce: Navigate to "Privacy & Security" in Settings (about:preferences#privacy) Scroll down to "Forms and Autofill" Click "Saved Credit Cards..." button Click on saved credit card info to select a card -Observe: Selected line item highlights blue Click "Edit..." button Result: Nothing happens. "Edit..." button darkens and lightens to show that the UI element is active, it just doesn't produce any result. Selected credit card line item highlight changes from blue to grey. Clicking "Edit..." button again does nothing. User cannot edit saved credit card info. "Add..." button presents a new modal when clicked, but "Edit..." has no result.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.