Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

problems caused by updates

 • 1 απάντηση
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 8 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Because of your last two updates, I can no longer log into my bank account using Firefox. With version 107.0 I lost the ability to log into www.USBANK.COM and get the account screen, I just get a blank tabbed page, but the USBANK.COM system would still send a text to my phone with the security code required to log in.

With version 107.0.1 released today I no longer receive the text with the security code. Not that it matters because I can't get in any way..... it just gives me a blank screen tab. I now have to use the Microsoft browser to log in and do my banking.


November 15, 2022 Version 107.0, first offered to Release channel users on November 15, 2022

November 29, 2022 Version 107.0.1, first offered to Release channel users on November 29, 2022

Michael Hill

Because of your last two updates, I can no longer log into my bank account using Firefox. With version 107.0 I lost the ability to log into www.USBANK.COM and get the account screen, I just get a blank tabbed page, but the USBANK.COM system would still send a text to my phone with the security code required to log in. With version 107.0.1 released today I no longer receive the text with the security code. Not that it matters because I can't get in any way..... it just gives me a blank screen tab. I now have to use the Microsoft browser to log in and do my banking. November 15, 2022 Version 107.0, first offered to Release channel users on November 15, 2022 November 29, 2022 Version 107.0.1, first offered to Release channel users on November 29, 2022 Michael Hill

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You can check for issues with Total Cookie Protection.


If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window