Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Windows Firefox installer installs to both 'Program Files' and %AppData%?

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
more options

I'm not sure if it's a quirk of my organisation's corporate Windows setup, but when I download and install Firefox (with my user having elevated permissions to be able to install apps for all users), it never prompts me at all for where to install, or says that it will install in one location or another, but I end up with two shortcuts on my desktop, one in the expected 'Program Files' location for all users, but another pointed at a second install in my user's AppData directory.

I could kind of understand it just installing in AppData if it didn't have permission to install in 'Program Files' - but for some reason it is installing in both locations in one go? Is this a bug in the installer?

I'm not sure if it's a quirk of my organisation's corporate Windows setup, but when I download and install Firefox (with my user having elevated permissions to be able to install apps for all users), it never prompts me at all for where to install, or says that it will install in one location or another, but I end up with two shortcuts on my desktop, one in the expected 'Program Files' location for all users, but another pointed at a second install in my user's AppData directory. I could kind of understand it just installing in AppData if it didn't have permission to install in 'Program Files' - but for some reason it is installing in both locations in one go? Is this a bug in the installer?

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.