Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

"recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restart. Unfortunately, the "history->recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed, I can't seem to find a way to fix this. Any ideas? Note, this is a new laptop, I used PCMover to transfer all my data/programs from an older laptop to this new machine, and that machine was windows 10 (if that would make any difference). Also, I do keep firefox on this machine up to date.

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restart. Unfortunately, the "history->recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed, I can't seem to find a way to fix this. Any ideas? Note, this is a new laptop, I used PCMover to transfer all my data/programs from an older laptop to this new machine, and that machine was windows 10 (if that would make any difference). Also, I do keep firefox on this machine up to date.