Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

saved passwords

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 864 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από daniil.yershow

more options

hello, i recently went from google browser to firefox, and i want to import my passwords. i did save all my passwords from google browser to .csv file, but when i go to settings>import passwords, it lets me choose the file, i choose my passwords.csv, and then-nothing happens. no loading, browser doesnt stop working, my folder where i choose csv from is just closing, but passwords doesnt import

hello, i recently went from google browser to firefox, and i want to import my passwords. i did save all my passwords from google browser to .csv file, but when i go to settings>import passwords, it lets me choose the file, i choose my passwords.csv, and then-nothing happens. no loading, browser doesnt stop working, my folder where i choose csv from is just closing, but passwords doesnt import

Επιλεγμένη λύση

Importing a CSV login file via the about:logins page is broken in current Firefox releases. You can temporarily set security.allow_eval_in_parent_process = true on the about:config page to bypass this security measure and make importing work. Make sure to reset the pref to false after you are done (leave about:config tab open). The CSV import bug is fixed in Firefox 108, in 104-107 you need a workaround and flip the pref temporarily to true.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

You can check the Browser Console for login error in case this still fails.

In case of issues with importing the CSV file, check the header line and make sure you have at least the "url" and "username" and "password" columns as those are mandatory.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options
more options

signon.management.page.fileImport.enabled = true . i see the "import with a file" in settings, but it just doesnt work, after i choose from which csv file to download, i press select, window closes, no passwords imported :(

more options

Επιλεγμένη λύση

Importing a CSV login file via the about:logins page is broken in current Firefox releases. You can temporarily set security.allow_eval_in_parent_process = true on the about:config page to bypass this security measure and make importing work. Make sure to reset the pref to false after you are done (leave about:config tab open). The CSV import bug is fixed in Firefox 108, in 104-107 you need a workaround and flip the pref temporarily to true.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

You can check the Browser Console for login error in case this still fails.

In case of issues with importing the CSV file, check the header line and make sure you have at least the "url" and "username" and "password" columns as those are mandatory.