Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to set yahoo email as the default mailto when it's not offered in firefox settings

more options

How do I set yahoo email as the default mailto when it's not offered in Firefox settings? I maybe wrong, but a long time ago Microsoft Edge kelp trying to replace Firefox and I had to get a Advance Uninstaller Pro to remove Edge. I think Microsoft removed part of Firefox, at lest Yahoo email from the setting as I've never seen it offered in Firefox Setting. How can I get it back? And I have no idea if the "Share Data" below is the problem.

How do I set yahoo email as the default mailto when it's not offered in Firefox settings? I maybe wrong, but a long time ago Microsoft Edge kelp trying to replace Firefox and I had to get a Advance Uninstaller Pro to remove Edge. I think Microsoft removed part of Firefox, at lest Yahoo email from the setting as I've never seen it offered in Firefox Setting. How can I get it back? And I have no idea if the "Share Data" below is the problem.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Some time ago, Firefox stopped coming with Yahoo! Mail set up as one of the built-in mailto choices (Change the program used to open email links). So if you need to regenerate your download actions files (handlers.json) because it was cleaned/removed, that will be missing now.

Anyway, the old handler string doesn't work for me any more.

Back in the day, I posted an add-on as a workaround -- you right-click the link to generate the new email instead of using a regular click. If you don't find anything better, you could check it out:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/yahoo-mail-email-link-fix/

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.