Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Text completely messed up on some sites.

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 24 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ARMAN KHAN

more options

For some reason text on some websites such as wikipedia and timeanddate is completely messed up, it looks like gibberish but is actually just displayed wrong. When you copy the text and paste it into something like Word it shows the text correctly, I've noticed that the text is shifted by one letter forward (e is f, f is g, etc.). I've tried the main, beta and nightly releases as well as reinstalling Firefox. Images attached.

For some reason text on some websites such as wikipedia and timeanddate is completely messed up, it looks like gibberish but is actually just displayed wrong. When you copy the text and paste it into something like Word it shows the text correctly, I've noticed that the text is shifted by one letter forward (e is f, f is g, etc.). I've tried the main, beta and nightly releases as well as reinstalling Firefox. Images attached.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

What OS? I'm not seeing the issue. see screenshot

https://en.wikipedia.org/wiki/Firefox https://www.timeanddate.com/

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

more options

\You can check in Font Book for font issues like corrupted and duplicate fonts.

This can be caused by a problem with fonts you have installed locally and that might be corrupted or are missing variants. You will have to identify and remove corrupted font(s).

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

You shouldn't disable "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above" as this will cause issues with iconic fonts used by webpages to display small icons.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

I found out that both sites use Normal Helvetica (400) and changing the thickness of the font would fix it. Other browsers and text programs display the font perfectly. Any ideas on how to fix this except for forcing sites to use something like Arial? Either way, thank you for your help so far!

more options

hii

Dont Worry it is very common issue. Some changes Required in your firefox browser

Please follow this

Step : 01 Reset the minimum font size Some sites do not display properly with a minimum font size. To reset the minimum font size:

  • Click the menu button and select Settings.
  • Select the General panel and navigate to Language and Appearance.
  • In the Fonts & Colors section, click Advanced….
  • Change the Minimum font size to None.

Step : 02 Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced > Minimum Font Size Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced > "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above" Supporting link

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-look-wrong-or-appear-differently