Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox keeps crashing

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TyDraniu

more options

Dear sir ,

My firefox browser keeps crashing 7-10 times everyday . Sometimes it forces me to reset firefox then login back to my google accounts and extensions . It is very frustrating to login everyday specially google accounts as it requires 2-Step verification .

I feel nostalgic using firefox because I have been using firefox since my childhood started from 10 years ago when I first start browsing in the internet . I have not moved to any other browsers ever since . It might found to be a bit funny that I grew some emotions using this great browser and I believe the issue can be fixed .

If the crashing issue is not fixed then I am afraid that I may move to using other browsers and that looks a lot easier than facing the issue .

I am using firefox for windows on a 64bit windows 11 pro . System info screenshot will be added with this report . Please consider my situation in a bit serious matter and hopefully I will get your response asap .

Dear sir , My firefox browser keeps crashing 7-10 times everyday . Sometimes it forces me to reset firefox then login back to my google accounts and extensions . It is very frustrating to login everyday specially google accounts as it requires 2-Step verification . I feel nostalgic using firefox because I have been using firefox since my childhood started from 10 years ago when I first start browsing in the internet . I have not moved to any other browsers ever since . It might found to be a bit funny that I grew some emotions using this great browser and I believe the issue can be fixed . If the crashing issue is not fixed then I am afraid that I may move to using other browsers and that looks a lot easier than facing the issue . I am using firefox for windows on a 64bit windows 11 pro . System info screenshot will be added with this report . Please consider my situation in a bit serious matter and hopefully I will get your response asap .
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

more options

that page shows "No crash reports have been submitted."

more options

Try to upgrade, some crashes has been addressed in 106.0.5