Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Tab List

  • 5 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από AliceWyman

more options

How do I remove this crap tab list? I don't want that option, Firefox just updated and added it as a fixed function. Honestly it seems that the Firefox development team does not care about the interests of users, currently I need to use 2 browsers because one of them does not have an option to create shortcuts to the sites I frequent

How do I remove this crap tab list? I don't want that option, Firefox just updated and added it as a fixed function. Honestly it seems that the Firefox development team does not care about the interests of users, currently I need to use 2 browsers because one of them does not have an option to create shortcuts to the sites I frequent

Επιλεγμένη λύση

...only links, however, this same browser has several people asking for this function and are ignored, however, the browser updates and adds something totally irrelevant and that cannot be removed, it's very dirty. I hope they remove this or at least give the option to remove it because it's ridiculous to see this sort of thing, a useful function being ignored and another one that will only be useful to some people and totally irrelevant to many others being prioritized.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

...only links, however, this same browser has several people asking for this function and are ignored, however, the browser updates and adds something totally irrelevant and that cannot be removed, it's very dirty. I hope they remove this or at least give the option to remove it because it's ridiculous to see this sort of thing, a useful function being ignored and another one that will only be useful to some people and totally irrelevant to many others being prioritized.

more options

Hey Walison,

Are you refering to Firefox View?

more options

Version 106 changed the default value of the following preference in about:config from false to true so you need to change it back if you don't want the tab list button to appear all the time. It will still appear when the tab bar is full so that scrolling is applied. To make it disappear even then you need to create userChrome.css with the requisite code. browser.tabs.tabmanager.enabled

more options

To remove the List all tabs "V" icon that appears at the end of the Tab bar even when all tabs are visible (shown here) you can set the browser.tabs.tabmanager.enabled preference to false using the Firefox configuration editor (about:config page). Related gHacks article: https://www.ghacks.net/2022/10/19/how-to-hide-firefoxs-list-all-tabs-icon/

WARNING from the moderator team: Changing Firefox pref from the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior. You should only do this if you know what you're doing. Please read Firefox Advanced Customization and Configuration Options to learn more.

more options
To remove the List all tabs "V" icon that appears at the end of the Tab bar even when all tabs are visible (shown here) you can set the browser.tabs.tabmanager.enabled preference to false using the Firefox configuration editor (about:config page).

Note that, if you open Firefox View, the List all tabs "V" icon will be added back to the Tab bar until you either restart Firefox or open a new window. This is a known issue that is explained here: (see Bugzilla Etiquette before commenting in bug reports): Bug 1786011 "List all tabs" / tab manager button appears when opening Firefox View