Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unhappy with "List all tabs" icon

more options

Is the "list all tabs" icon a new feature in Firefox 106.0? I am not sure I noticed it before. In either case, I find this icon pestering and wish to have it removed from my top bar. Unfortunately, "Customise toolbar" does not appear to allow me to do so.

Is the "list all tabs" icon a new feature in Firefox 106.0? I am not sure I noticed it before. In either case, I find this icon pestering and wish to have it removed from my top bar. Unfortunately, "Customise toolbar" does not appear to allow me to do so.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Previously, this button only appeared when there were so many tabs that you couldn't see them all on the bar (left and right scroll buttons also appeared). Now you can use the Tab Manager all the time. If you want to roll back the change to only seeing it when the tab bar is overflowing, there is a setting for that:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.tabs.tabmanager.enabled and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to switch the value from true to false

Please note that this only takes effect in new windows, or after you exit and restart Firefox.