Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to Remove "From This Website" on autocomplete password

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 26 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από bugomatic

more options

Refer to [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1334293]

On firefox before version 105 i can use parameter on about:config page

1. signon.showAutoCompleteOrigins = to hide the "From This Website" 2. signon.showAutoCompleteFooter = to hide the "View Saved Login" button

Now on firefox version 106 parameter number 1 doesn't work (doesn't hide "From This Website")

How can i hide "From This Website" ? is it a bug or is there any other way

Refer to [[https://support.mozilla.org/en-US/questions/1334293]] On firefox before version 105 i can use parameter on about:config page 1. signon.showAutoCompleteOrigins = to hide the "From This Website" 2. signon.showAutoCompleteFooter = to hide the "View Saved Login" button Now on firefox version 106 parameter number 1 doesn't work (doesn't hide "From This Website") How can i hide "From This Website" ? is it a bug or is there any other way
Συνημμένα στιγμιότυπα

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη []

Επιλεγμένη λύση

That preference was removed, but I can't tell why. It seems related to other work on form autocomplete.

You may have come across the idea of modifying Firefox's user interface using style rules in a userChrome.css file. This is a community-supported workaround and isn't officially supported. Using this method, you could hide the lines with "From this website" using this method (although I think this is literal and only works for English versions of Firefox):

 /* Suppress "From this website" on Logins drop-down */
 .autocomplete-richlistitem[ac-label*="From this website"] .line2-label {
  display: none !important;
 }


If you are new to this kind of style hacking, we can provide detailed steps. You also could check my page here:

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

In Step 5, ignore the first 3 paragraphs and start with the one that says "Alternately" where you can generate a downloadable file by pasting in the above style rule.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

That preference was removed, but I can't tell why. It seems related to other work on form autocomplete.

You may have come across the idea of modifying Firefox's user interface using style rules in a userChrome.css file. This is a community-supported workaround and isn't officially supported. Using this method, you could hide the lines with "From this website" using this method (although I think this is literal and only works for English versions of Firefox):

 /* Suppress "From this website" on Logins drop-down */
 .autocomplete-richlistitem[ac-label*="From this website"] .line2-label {
  display: none !important;
 }


If you are new to this kind of style hacking, we can provide detailed steps. You also could check my page here:

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

In Step 5, ignore the first 3 paragraphs and start with the one that says "Alternately" where you can generate a downloadable file by pasting in the above style rule.

more options

jscher2000, you are a lifesaver! I absolutely abhor the presence of numerous "From this website" lines in that dropdown, and your userChrome.css eliminated that for me.

I should mention, I also tried using your selectors/properties placed into a CSS sheet using the "Stylus" add-on for applying client-side CSS (which is how I would usually address such things). But when attempted it there, it had no effect. Unfortunately, I am not a Stylus whiz, so I'm not sure if I was using it 100% correctly. Anyway, userChrome.css it is, for now.

By the way, how on earth did you identify that selector class? I had a bear of a time trying to locate it using Dev Tools, as of course, you can't right-click on the darn thing (it just goes away) to use "inspect," and the "targeting" tool can't find it either. I never could nail it down. Plus I have the weakness of not being familiar with FF source code, so that doesn't help!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη bugomatic

more options

Hi, yes, Stylus can't touch user interface bits, only the stuff in the page that comes from the website.

There is a meta-Inspector in the Browser Toolbox that you can use to inspect UI elements like context menus: https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/browser_toolbox/index.html

more options

Excellent! Thank you so much!