Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Homepage Shortcut and Search Suggestion broken after new update

more options

My Home Page is broken, can not see shortcuts, can not add shortcuts, also search suggestion is not working.

My Home Page is broken, can not see shortcuts, can not add shortcuts, also search suggestion is not working.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

jscher2000 - Support Volunteer said

Hi, your Firefox indicated it is version 108, i.e., Firefox Nightly. Every now and then Nightly is hideously broken and you basically need to wait for the next build to resolve the issues. Hopefully that will work for you. I'm not sure anything in the following discussion would help in the meantime: https://www.reddit.com/r/firefox/comments/y7oztv/nightly_1080a1_oct_18_is_exceptionally_broken/

Ohh damn. I tried refreshing to fix it, it got fixed, but also my extensions and history got lost.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Hi

Are you using a copy of Firefox from the Microsoft store?

Χρήσιμο;

more options

Hi, your Firefox indicated it is version 108, i.e., Firefox Nightly. Every now and then Nightly is hideously broken and you basically need to wait for the next build to resolve the issues. Hopefully that will work for you. I'm not sure anything in the following discussion would help in the meantime:

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/y7oztv/nightly_1080a1_oct_18_is_exceptionally_broken/

Χρήσιμο;

more options

Paul said

Hi Are you using a copy of Firefox from the Microsoft store?

NO

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

jscher2000 - Support Volunteer said

Hi, your Firefox indicated it is version 108, i.e., Firefox Nightly. Every now and then Nightly is hideously broken and you basically need to wait for the next build to resolve the issues. Hopefully that will work for you. I'm not sure anything in the following discussion would help in the meantime: https://www.reddit.com/r/firefox/comments/y7oztv/nightly_1080a1_oct_18_is_exceptionally_broken/

Ohh damn. I tried refreshing to fix it, it got fixed, but also my extensions and history got lost.

Χρήσιμο;

more options

Refresh moves your profile folder to your Windows desktop inside a folder named Old Firefox Data. You can use that folder to recover data.

Either:

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.