Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

get error access denied

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

i am trying to get into my insurance co but when i log on i get access denied code. i got rid of all history and it made no difference

i am trying to get into my insurance co but when i log on i get access denied code. i got rid of all history and it made no difference

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

"You don't have permission to access..." errors are characteristic of a firewall that protects the server against misuse and this firewall thinks something is suspicious about the HTTP request. If you use a proxy or VPN then try to use a direct connection. You can try to clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the padlock button or via "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences) to see if that fixes it. I've also seen cases where having "Resist Fingerprinting" enabled caused this issue to occur.

If this all doesn't work then you can try "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history item.