Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Infinite Scroll is not working on Firefox

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
more options

When I am testing my site for infinite scroll, as it is working on all the other browsers correctly: Here is the link of the site: https://gill-marine-design.mybigcommerce.com/ and when you click on any category and click on see all in pagination, it will just take you to the first page, even if you want to scroll down it will just show the 1st page. For example here is the video: https://watch.screencastify.com/v/Do8c5V5W24gfJKiCZGJP

Why it is just happening on firefox?

When I am testing my site for infinite scroll, as it is working on all the other browsers correctly: Here is the link of the site: https://gill-marine-design.mybigcommerce.com/ and when you click on any category and click on see all in pagination, it will just take you to the first page, even if you want to scroll down it will just show the 1st page. For example here is the video: https://watch.screencastify.com/v/Do8c5V5W24gfJKiCZGJP Why it is just happening on firefox?