Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Download button on Toolbar does not display downloads over certain amount

 • 15 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 63 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

When I click the download button I usually see my recent downloads and click open the file directly from the drop down. After 10-20 downloads are performed the drop down no longer shows my recent files until I restart firefox. I think the issue is once you hit a certain amount of downloads the preview drop down no longer works. Is this a know bug? Its happening on any pc, im on version 104.0.2 (64-bit)

When I click the download button I usually see my recent downloads and click open the file directly from the drop down. After 10-20 downloads are performed the drop down no longer shows my recent files until I restart firefox. I think the issue is once you hit a certain amount of downloads the preview drop down no longer works. Is this a know bug? Its happening on any pc, im on version 104.0.2 (64-bit)
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (15)

more options

That limitation is about how this is implemented to prevent issues with that list not fitting in the drop-down list. You can click the link in the drop-down list to open the Library or the about:downloads page (PB mode) to see all the downloads.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη NoahSUMO

Χρήσιμο;

more options

cor-el said

That limitation is about how this in implemented to prevent issues with that list not fit in the drop-down list. You can click the link in the drop-down list to open the Library or the about:downloads page (PB mode) to see all the downloads.

"You can click the link in the drop-down list to open the Library" When I click the drop down link nothing is displayed. I understand what you are saying regarding the the list which will not fit and that makes perfect sense. is there a way to change how many recent are displayed? maybe i can have only the 5 most recent files displayed? Thank you.

Χρήσιμο;

more options

"Show all downloads" doesn't do anything? What about the Ctrl+J keyboard shortcut?

Χρήσιμο;

more options

Control J works but I rather just click the download button to quickly view without opening another window. I attached a short video clip for your review, thank you for your assistance.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Jeff G

Χρήσιμο;

more options

Jscher, maybe it's a corruption of the Firefox profile file that holds the customization of the buttons & icons, etc that you arrange on the UI. I know that's located in about:config under browser.uiCustomization.state. But have you ever seen it so messed up that it broke a core browser button like the Downloads button?

I feel like its more possible an addon broke it. I see he has DownThemAll installed among others: Addons list:

 • DownThemAll! 4.5.2
 • Bitwarden - Free Password Manager 2022.8.0
 • CheckThemAll 1.5
 • CopyTables 0.1.1
 • New Tab Suspender 1.9
 • Power Close 1.0.0
 • Tab Count Icon 0.12.1
 • Open tab count widget 0.99.1.1
 • Tab Open/Close Control 0.0.3
 • TabSearch0.4.8
 • uBlock Origin 1.44.2
 • Adobe Acrobat 18.0.10
 • Auto Capital letter 1.0.3
 • Auto Tab Discard 0.6.3.2
 • AutocompleteAnywhere rev9.1
 • ColorfulTabs 34.8
 • Dashlane 6.2236.11
 • drag-checkbox 1.0
 • Eno® from Capital One® 4.1.0
 • Free Memory Button 1.1.2.1
 • RAMBack 1.0.1
 • ReloadEvery 45.0.0
 • Save Session 1.3.1.6.1
 • Saved Password Editor 2.10.4
 • Session Manager 0.8.1.13
 • Session Sync 3.1.12
 • Tab Counter 1.9.9.3
 • Tab Session Manager 6.12.1
 • TabCloud
 • To Google Translate 4.2.0

Χρήσιμο;

more options

^: Note that the extensions list in the troubleshooting info consists of two parts, first the Active (enabled) extensions followed by the inActive (disabled) extensions and DownThemAll! is not enabled.

3: {name: Bitwarden - Free Password Manager, type: extension, version: 2022.8.0, isActive: TRUE, id: {446900e4-71c2-419f-a6a7-df9c091e268b}}
4: {name: CheckThemAll, type: extension, version: 1.5, isActive: TRUE, id: {ef462a4f-5c3a-4781-a453-23ad6fb08fd1}}
5: {name: CopyTables, type: extension, version: 0.1.1, isActive: TRUE, id: {292b92dc-b295-45e6-add6-a5ce6911a544}}
9: {name: New Tab Suspender, type: extension, version: 1.9, isActive: TRUE, id: {6a65273e-2b26-40f5-b66e-8eed317307da}}
10: {name: Power Close, type: extension, version: 1.0.0, isActive: TRUE, id: jid1-TRtOYHYN34lsiA@jetpack}
11: {name: Tab Count Icon, type: extension, version: 0.12.1, isActive: TRUE, id: {8e671754-fc9e-41c0-bb7c-0f575c4127d6}}
12: {name: Tab Open/Close Control, type: extension, version: 0.0.3, isActive: TRUE, id: tab_open_close_control@felix-kolbe.de}
13: {name: TabSearch, type: extension, version: 0.4.8, isActive: TRUE, id: {11a68c03-baa3-41fb-869c-5172c4c4dd2e}}
14: {name: uBlock Origin, type: extension, version: 1.44.2, isActive: TRUE, id: uBlock0@raymondhill.net}

Χρήσιμο;

more options

Jeff G said

After 10-20 downloads are performed the drop down no longer shows my recent files until I restart firefox.

I need to test this later -- doing 10-20 downloads to see whether the panel can no longer be opened after a certain point. And maybe there would be a relevant error message in the Browser Console (Ctrl+Shift+J) when I click the button.

One other thought: is it possible that an unusual file name is causing the problem? If you check the Ctrl+J list as soon as the problem appears, does the file name include any unusual characters?

Χρήσιμο;

more options

cor-el said

^: Note that the extensions list in the troubleshooting info consists of two parts, first the Active (enabled) extensions followed by the inActive (disabled) extensions and DownThemAll! is not enabled. 3: {name: Bitwarden - Free Password Manager, type: extension, version: 2022.8.0, isActive: TRUE, id: {446900e4-71c2-419f-a6a7-df9c091e268b}} 4: {name: CheckThemAll, type: extension, version: 1.5, isActive: TRUE, id: {ef462a4f-5c3a-4781-a453-23ad6fb08fd1}} 5: {name: CopyTables, type: extension, version: 0.1.1, isActive: TRUE, id: {292b92dc-b295-45e6-add6-a5ce6911a544}} 9: {name: New Tab Suspender, type: extension, version: 1.9, isActive: TRUE, id: {6a65273e-2b26-40f5-b66e-8eed317307da}} 10: {name: Power Close, type: extension, version: 1.0.0, isActive: TRUE, id: jid1-TRtOYHYN34lsiA@jetpack} 11: {name: Tab Count Icon, type: extension, version: 0.12.1, isActive: TRUE, id: {8e671754-fc9e-41c0-bb7c-0f575c4127d6}} 12: {name: Tab Open/Close Control, type: extension, version: 0.0.3, isActive: TRUE, id: tab_open_close_control@felix-kolbe.de} 13: {name: TabSearch, type: extension, version: 0.4.8, isActive: TRUE, id: {11a68c03-baa3-41fb-869c-5172c4c4dd2e}} 14: {name: uBlock Origin, type: extension, version: 1.44.2, isActive: TRUE, id: uBlock0@raymondhill.net}

If I restart firefox and download something, the drop down will work for some time before it breaks. Is there any info I can provide from Firefox to help identify the issue?

I just went ahead and cleared my downloads from the Control J shortcut. I downloaded another file and nothing happened when I clicked the download button from taskbar.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Jeff G

Χρήσιμο;

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

Jeff G said

After 10-20 downloads are performed the drop down no longer shows my recent files until I restart firefox.

I need to test this later -- doing 10-20 downloads to see whether the panel can no longer be opened after a certain point. And maybe there would be a relevant error message in the Browser Console (Ctrl+Shift+J) when I click the button.

One other thought: is it possible that an unusual file name is causing the problem? If you check the Ctrl+J list as soon as the problem appears, does the file name include any unusual characters?

I attached screenshot from the browser console using Ctrl + Shift +J when I clicked the download button if that would help in anyway.

(()=>{var e,t={28536:e=>{function t(e){return Promise.resolve().then((()=>{var t=new Error("Cannot find module '"+e+"'");throw t.code="MODULE_NOT_FOUND",t}))}t.keys=()=>[],t.resolve=t,t.id=28536,e.exports=t},95349:(e,t,i)=>{"use strict";var n,s,r,o,a,l;!function(e){e[e.LoggedOut=0]="LoggedOut",e[e.Locked=1]="Locked",e[e.Unlocked=2]="Unlocked"}(n||(n={})),function(e){e[e.None=0]="None",e[e.Password=1]="Password"}(s||(s={})),function(e){e[e.Login=1]="Login",e[e.SecureNote=2]="SecureNote",e[e.Card=3]="Card",e[e.Identity=4]="Identity"}(r||(r={}));class c{constructor(e){this.accountConstructor=e}create(e){return new this.accountConstructor(e)}}class d{constructor(e){this.globalStateConstructor=e}create(e){return new this.globalStateConstructor(e)}}class u{constructor(e,t){this.globalStateFactory=new d(e),this.accountFactory=new c(t)}createGlobal(e){return this.globalStateFactory.create(e)}createAccount(e){return this.accountFactory.create(e)}}!function(e){e[e.One=1]="One",e[e.Two=2]="Two",e[e.Three=3]="Three",e[e.Four=4]="Four",e[e.Five=5]="Five",e[e.Latest=5]="Latest"}(o||(o={})),function(e){e.System="system",e.Light="light",e.Dark="dark",e.Nord="nord",e.SolarizedDark="solarizedDark"}(a||(a={}));class h{constructor(){this.base=null,this.api=null,this.identity=null,this.icons=null,this.notifications=null,this.events=null,this.webVault=null,this.keyConnector=null}}class p{}class y{constructor(){this.theme=a.System,this.window=new p,this.stateVersion=o.One,this.environmentUrls=new h}}!function(e){e[e.Android=0]="Android",e[e.iOS=1]="iOS",e[e.ChromeExtension=2]="ChromeExtension",e[e.FirefoxExtension=3]="FirefoxExtension",e[e.OperaExtension=4]="OperaExtension",e[e.EdgeExtension=5]="EdgeExtension",e[e.WindowsDesktop=6]="WindowsDesktop",e[e.MacOsDesktop=7]="MacOsDesktop",e[e.LinuxDesktop=8]="LinuxDesktop",e[e.ChromeBrowser=9]="ChromeBrowser",e[e.FirefoxBrowser=10]="FirefoxBrowser",e[e.OperaBrowser=11]="OperaBrowser",e[e.EdgeBrowser=12]="EdgeBrowser",e[e.IEBrowser=13]="IEBrowser",e[e.UnknownBrowser=14]="UnknownBrowser",e[e.AndroidAmazon=15]="AndroidAmazon",e[e.UWP=16]="UWP",e[e.SafariBrowser=17]="SafariBrowser",e[e.VivaldiBrowser=18]="VivaldiBrowser",e[e.VivaldiExtension=19]="VivaldiExtension",e[e.SafariExtension=20]="SafariExtension"}(l||(l={}));var g=i(73910),v=i(34406);const m="undefined"==typeof window?i(883):null;class f{static init(){f.inited||(f.inited=!0,f.isNode=void 0!==v&&null!=v.release&&"node"===v.release.name,f.isBrowser="undefined"!=typeof window,f.isMobileBrowser=f.isBrowser&&this.isMobile(window),f.isAppleMobileBrowser=f.isBrowser&&this.isAppleMobile(window),f.global=f.isNode&&!f.isBrowser?i.g:window)}static fromB64ToArray(e){if(f.isNode)return new Uint8Array(Buffer.from(e,"base64"));{const t=window.atob(e),i=new Uint8Array(t.length);for(let e=0;e<t.length;e++)i[e]=t.charCodeAt(e);return i}}static fromUrlB64ToArray(e){return f.fromB64ToArray(f.fromUrlB64ToB64(e))}static fromHexToArray(e){if(f.isNode)return new Uint8Array(Buffer.from(e,"hex"));{const t=new Uint8Array(e.length/2);for(let i=0;i<e.length;i+=2)t[i/2]=parseInt(e.substr(i,2),16);return t}}static fromUtf8ToArray(e){if(f.isNode)return new Uint8Array(Buffer.from(e,"utf8"));{const t=unescape(encodeURIComponent(e)),i=new Uint8Array(t.length);for(let e=0;e<t.length;e++)i[e]=t.charCodeAt(e);return i}}static fromByteStringToArray(e){const t=new Uint8Array(e.length);for(let i=0;i<e.length;i++)t[i]=e.charCodeAt(i);return t}static fromBufferToB64(e){if(f.isNode)return Buffer.from(e).toString("base64");{let t="";const i=new Uint8Array(e);for(let e=0;e<i>("00"+e.toString(16)).slice(-2))).join("")}}static fromUrlB64ToB64(e){let t=e.replace(/-/g,"+").replace(/_/g,"/");switch(t.length%4){case 0:break;case 2:t+="==";break;case 3:t+="=";break;default:throw new Error("Illegal base64url string!")}return t}static fromUrlB64ToUtf8(e){return f.fromB64ToUtf8(f.fromUrlB64ToB64(e))}static fromUtf8ToB64(e){return f.isNode?Buffer.from(e,"utf8").toString("base64"):decodeURIComponent(escape(window.btoa(e)))}static fromUtf8ToUrlB64(e){return f.fromBufferToUrlB64(f.fromUtf8ToArray(e))}static fromB64ToUtf8(e){return f.isNode?Buffer.from(e,"base64").toString("utf8"):decodeURIComponent(escape(window.atob(e)))}static newGuid(){return"xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx".replace(/[xy]/g,(e=>{const t=16*Math.random()|0;return("x"===e?t:3&t|8).toString(16)}))}static isGuid(e){return RegExp(/^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}$/,"i").test(e)}static getHostname(e){const t=f.getUrl(e);try{return null!=t&&""!==t.hostname?t.hostname:null}catch(e){return null}}static getHost(e){const t=f.getUrl(e);try{return null!=t&&""!==t.host?t.host:null}catch(e){return null}}static getDomain(e){if(null==e)return null;if(""===(e=e.trim()))return null;if(e.startsWith("data:"))return null;let t=e.startsWith("http://")||e.startsWith("https://");if(!t&&e.indexOf("://")<0&&f.tldEndingRegex.test(e)&&e.indexOf("@")<0&&(e="http://"+e,t=!0),t)try{const t=f.getUrlObject(e);if(!(null==(null==g?void 0:g.isValid)||g.isValid(t.hostname)))return null;if("localhost"===t.hostname||f.validIpAddress(t.hostname))return t.hostname;const i=null!=g&&null!=g.getDomain?g.getDomain(t.hostname):null;return null!=i?i:t.hostname}catch(e){}try{const t=null!=g&&null!=g.getDomain?g.getDomain(e):null;if(null!=t)return t}catch(e){return null}return null}static getQueryParams(e){const t=f.getUrl(e);if(null==t||null==t.search||""===t.search)return null;const i=new Map;return("?"===t.search[0]?t.search.substr(1):t.search).split("&").forEach((e=>{const t=e.split("=");t.length<1||i.set(decodeURIComponent(t[0]).toLowerCase(),null==t[1]?"":decodeURIComponent(t[1]))})),i}static getSortFunction(e,t){return(i,n)=>null==i[t]&&null!=n[t]?-1:null!=i[t]&&null==n[t]?1:null==i[t]&&null==n[t]?0:e.collator?e.collator.compare(i[t],n[t]):i[t].localeCompare(n[t])}static isNullOrWhitespace(e){return null==e||"string"!=typeof e||""===e.trim()}static isNullOrEmpty(e){return null==e||"string"!=typeof e||""==e}static nameOf(e){return e}static assign(e,t){return Object.assign(e,t)}static iterateEnum(e){return Object.keys(e).filter((e=>Number.isNaN(+e))).map((t=>e[t]))}static getUrl(e){if(null==e)return null;if(""===(e=e.trim()))return null;let t=f.getUrlObject(e);if(null==t){!(0===e.indexOf("http://")||0===e.indexOf("https://"))&&e.indexOf(".")>-1&&(t=f.getUrlObject("http://"+e))}return t}static camelToPascalCase(e){return e.charAt(0).toUpperCase()+e.slice(1)}static validIpAddress(e){return/^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/.test(e)}static isMobile(e){let t=!1;var i;return i=e.navigator.userAgent||e.navigator.vendor||e.opera,(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(i)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Jeff G

Χρήσιμο;

more options

It's possible that add-on background script had an error by coincidence, so maybe use the trash can at the upper left of the browser console to remove that message, and then try the button again.

If it appears again, to know which one add-on that is, you can:

Type or paste about:debugging in the address bar and press Enter to load that page, then click "This Firefox" in the left column. Then use Find (Ctrl+F) to look for part of that long id value, such as 5c3e and see whether it is found as the Internal UUID of any listed add-ons. If so, does it seem logical that it would be triggered when clicking the Downloads button?

Χρήσιμο;

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

It's possible that add-on background script had an error by coincidence, so maybe use the trash can at the upper left of the browser console to remove that message, and then try the button again. If it appears again, to know which one add-on that is, you can: Type or paste about:debugging in the address bar and press Enter to load that page, then click "This Firefox" in the left column. Then use Find (Ctrl+F) to look for part of that long id value, such as 5c3e and see whether it is found as the Internal UUID of any listed add-ons. If so, does it seem logical that it would be triggered when clicking the Downloads button?

I just updated firefox and the download button is now working until it breaks again. I followed your steps above just to see what UUID was listed in the screenshot prior to this and it appears the app is Bitwarden. Im not sure what Bitwarden which is a password manager would have to do with the download button but once the error does happen again should I perform any additional steps? Thank you.

Χρήσιμο;

more options

Yes, with Bitwarden, it sounds like a coincidence, or maybe clicking a download link triggered some kind of background request as well. ??

Χρήσιμο;

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

Yes, with Bitwarden, it sounds like a coincidence, or maybe clicking a download link triggered some kind of background request as well. ??

OK, ill start downloading files now and see if the error comes back.

Χρήσιμο;

more options

I have 3 firefox windows open. The window that I do most of the downloading on when I click the download button nothing happens. If i go to another window and click the download button it displays all my downloads.

Χρήσιμο;

more options

Hmm, normally the drop-downs should match, unless there is a mix of regular and private windows, then they probably differ. I'm assuming they match up to the point of <something we don't understand going wrong> and after that they don't match?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.