Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Dynamic text selection doesn't work

  • 2 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 206 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Local_Minimum

more options

Selecting text on any page, there's no visual feedback of what is selected until mouse is released.

There's no feedback that selection starts when mouse button is pressed down, no visual feedback while moving the mouse with the button pressed and only upon releasing the button do I get to see the selection.

Selecting works fine in other browsers (chromium) and was working the other day before I did a fresh install of Ubuntu 22.04 (was using 20.04 before) wiping my previous Firefox. So this issue is on an almost vanilla Firefox version 104.0.2.

(Incidentally I can highlight that version number and only that version number in the about-box and I get continuous dynamic feedback of what part of the version number I highlight, but nowhere else in Firefox.)

Selecting text on any page, there's no visual feedback of what is selected until mouse is released. There's no feedback that selection starts when mouse button is pressed down, no visual feedback while moving the mouse with the button pressed and only upon releasing the button do I get to see the selection. Selecting works fine in other browsers (chromium) and was working the other day before I did a fresh install of Ubuntu 22.04 (was using 20.04 before) wiping my previous Firefox. So this issue is on an almost vanilla Firefox version 104.0.2. (Incidentally I can highlight that version number and only that version number in the about-box and I get continuous dynamic feedback of what part of the version number I highlight, but nowhere else in Firefox.)

Επιλεγμένη λύση

Sorry for the rushed post, I should have tried the "have you tested turning the computer off and on again" universal solution. Because apparently today, the problem is no longer here.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Note that Firefox 105.0 has been released today.

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry for the rushed post, I should have tried the "have you tested turning the computer off and on again" universal solution. Because apparently today, the problem is no longer here.