Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

privacy.resistFingerprinting breaks walmart.com

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I would like to have privacy.resistFingerprinting set to true, and leave it that way. I don't want to keep changing it.

Unfortunately, when I do that lately, walmart.com doesn't work right. It keeps going to the message "Sorry... We’re having technical issues, but we’ll be back in a flash."

Using the setting, at the shield icon on the address bar, to turn enhanced tracking protection off for the site does not fix the issue.

What would fix it?

I would like to have privacy.resistFingerprinting set to true, and leave it that way. I don't want to keep changing it. Unfortunately, when I do that lately, walmart.com doesn't work right. It keeps going to the message "Sorry... We’re having technical issues, but we’ll be back in a flash." Using the setting, at the shield icon on the address bar, to turn enhanced tracking protection off for the site does not fix the issue. What would fix it?

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.