Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Print popup window ghosted except for Format field

  • 5 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Focksee

more options

I'm on FF Beta v105.0b6, and a recent upgrade (I'm guessing from 104 to 105) has caused popup windows to be ghosted when saving files, leaving only the file selector field visible and floating above the main window, often indistinguishable from the text below it. I've been able to work around this by temporarily jumping to another screen or window and then back to find the complete popup window magically revealed.

I've attached two clips from windows a see after clicking Download link on the https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ page. This ghost behavior also happens on pages where I right-click context to "save as" or click download link for TXT, PDF, PKG or other types of files.

This doesn't seem to be a popup blocking issue, since my FF is not configured to block these specific sites and the popup is minimally visible. Also, the temporary workaround of simply switching my view away and back points more to a page rendering issue.

I'd appreciate any ideas on resolving or preventing this behavior. If these clues point to a bug, I hope they help resolve the issue.

Thanks for any suggestions!

I'm on FF Beta v105.0b6, and a recent upgrade (I'm guessing from 104 to 105) has caused popup windows to be ghosted when saving files, leaving only the file selector field visible and floating above the main window, often indistinguishable from the text below it. I've been able to work around this by temporarily jumping to another screen or window and then back to find the complete popup window magically revealed. I've attached two clips from windows a see after clicking Download link on the https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ page. This ghost behavior also happens on pages where I right-click context to "save as" or click download link for TXT, PDF, PKG or other types of files. This doesn't seem to be a popup blocking issue, since my FF is not configured to block these specific sites and the popup is minimally visible. Also, the temporary workaround of simply switching my view away and back points more to a page rendering issue. I'd appreciate any ideas on resolving or preventing this behavior. If these clues point to a bug, I hope they help resolve the issue. Thanks for any suggestions!
Συνημμένα στιγμιότυπα

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Focksee

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Eureka! It was fixed in 105.0 beta and then... Short-lived cheers!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Focksee

more options

Mark it as resolved.

more options

Thank you for the "Mark it as solved" link, which yields a blank page when clicked. My Firefox console shows: This page is in Quirks Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “”.

Please tell me how to get around this error or mark it as solved, if you can.

Thanks again.

more options

The ghosted pop-up "feature" is back in Beta 108.0 on MacOSX Ventura 13.0.1, and behaving even worse.

When saving attachments from a pinned Yahoo mail tab, the pop-up would be ghosted. Switching to another app and back would de-ghost the popup, but after saving the file, the pinned Yahoo tab would be missing. I would have to use <cmd><shift>T to restore the missing tab.

I've installed Beta 109.0b1 in the hopes the ghost would be exorcised, but to no avail. The pinned tab-eating ghost is here to stay!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Focksee

more options

This problem still persists in Firefox Beta 111.0b3 version.

Somebody, please do something!