Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I cnnot erase three sites that I used for search and that now do not go way go way even when I erased them several times

more options

I used search f or three different subjects and now they do not go way even when I erased them several times. It is really bothering me.What can I do to get of them?

I used search f or three different subjects and now they do not go way even when I erased them several times. It is really bothering me.What can I do to get of them?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

See if "Forget About This Site" will help.

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

In the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History") select "Forget About This Site"

When you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox