Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Cant play HDR media?

more options

For some reason it seems like under windows 11 with a HDR display, websites like YouTube don't allow for HDR media playback. This is really disappointing and a major flaw as HDR media is definitely the future. And this has been working just fine in any chrome based browser for years now.

Is there any way to enable this?

Thanks for your time and help.

For some reason it seems like under windows 11 with a HDR display, websites like YouTube don't allow for HDR media playback. This is really disappointing and a major flaw as HDR media is definitely the future. And this has been working just fine in any chrome based browser for years now. Is there any way to enable this? Thanks for your time and help.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Sounds more like a Windows 11 issue then a Browser issue. Your going to have to provide a link to the video at issue for others to verify what your talking about.

more options

HDR media playback has been supported for Mac since version 100. It should be available "soon" for other platforms.