Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Sync keeps restoring my deleted bookrmarks

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από tlwu2008

more options

Dear Firefox Team,

I am using Firefox in two laptops, one Win10 and one Win11. My situation is as the following:

1. Bookmarks in two laptops have already been synced. 2. On laptop1 I login Firefox, delete some bookmarks, and sync. 3. On laptop2 I login Firefox, sync, then all my deleted bookmarks are restored in laptop2. (4. If I login Firefox on laptop1 later, deleted bookmarks come back too.)

I expect 3. not to happen because I expect Firefox uses data modified time to decide which is the latest. However the above situation keeps happening.

Could you please guide me how to not restored deleted bookmarks? Thank you.

Dear Firefox Team, I am using Firefox in two laptops, one Win10 and one Win11. My situation is as the following: 1. Bookmarks in two laptops have already been synced. 2. On laptop1 I login Firefox, delete some bookmarks, and sync. 3. On laptop2 I login Firefox, sync, then all my deleted bookmarks are restored in laptop2. (4. If I login Firefox on laptop1 later, deleted bookmarks come back too.) I expect 3. not to happen because I expect Firefox uses data modified time to decide which is the latest. However the above situation keeps happening. Could you please guide me how to not restored deleted bookmarks? Thank you.

Επιλεγμένη λύση

Do you disconnect (logout) in between as loging in again will cause an initial Sync ?

You can use a password reset to clear all data stored on the Sync server.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you disconnect (logout) in between as loging in again will cause an initial Sync ?

You can use a password reset to clear all data stored on the Sync server.

Χρήσιμο;

more options

Yes, as you mentioned, I found that loging in again will push all bookmarks of this computer onto the cloud even if some has been deleted and synced from the other computer. This solved my issue. Thank you!

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.