Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

not sizing labels correctly to Dymo 4XL

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 23 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από aleedalipocky

more options

Firefox has suddenly stopped sizing shipping labels when downloading them from Amazon and ebay. They print way too large. Changing the printer setting, size, etc does not help. It seems as though Firefox is converting them somehow. I have tried clearing the printer settings in Firefox also.

Firefox has suddenly stopped sizing shipping labels when downloading them from Amazon and ebay. They print way too large. Changing the printer setting, size, etc does not help. It seems as though Firefox is converting them somehow. I have tried clearing the printer settings in Firefox also.

Επιλεγμένη λύση

Sorry, yes, Firefox 103 for Mac has a bug with PDFs that contain embedded images or which consist of one huge image. The image is not scaled correctly, so this happens:

 • Embedded images: the image is enlarged within its original boundaries and much of it gets lost
 • Entire PDF is an image: the image flows off the page regardless of what kind of scaling you try

There is a bug on file for this, and hopefully there will be a fix in Firefox 105.

For now, I'm not aware of any workaround to make it work in Firefox. You can open the PDFs in Preview or Acrobat for printing. Here's how to do it on a one-by-one basis:

 • For PDFs that show an https:// address, use the download button on the viewer toolbar to save it.
 • For PDFs that show a file:/// address, click the Downloads button on the toolbar, right-click (Ctrl+click) the item, and open in Preview/Acrobat/System Viewer (the display may vary).

If this is a frequent problem, you can change the way Firefox handles PDFs by default to either ask how you want to open the PDF or just automatically open it in Preview or Acrobat. This support article has the details: https://support.mozilla.org/kb/view-pdf-files-firefox-or-choose-another-viewer

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry, yes, Firefox 103 for Mac has a bug with PDFs that contain embedded images or which consist of one huge image. The image is not scaled correctly, so this happens:

 • Embedded images: the image is enlarged within its original boundaries and much of it gets lost
 • Entire PDF is an image: the image flows off the page regardless of what kind of scaling you try

There is a bug on file for this, and hopefully there will be a fix in Firefox 105.

For now, I'm not aware of any workaround to make it work in Firefox. You can open the PDFs in Preview or Acrobat for printing. Here's how to do it on a one-by-one basis:

 • For PDFs that show an https:// address, use the download button on the viewer toolbar to save it.
 • For PDFs that show a file:/// address, click the Downloads button on the toolbar, right-click (Ctrl+click) the item, and open in Preview/Acrobat/System Viewer (the display may vary).

If this is a frequent problem, you can change the way Firefox handles PDFs by default to either ask how you want to open the PDF or just automatically open it in Preview or Acrobat. This support article has the details: https://support.mozilla.org/kb/view-pdf-files-firefox-or-choose-another-viewer

Χρήσιμο;

more options

Ah that's a bummer to hear! Hopefully they will fix it soon, thank you for your help!

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.