Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Popups not working

more options

I am trying to open the chat for Notion support (Intercom) but it just does not work on Firefox. It works on Chromium browsers and I have tried turning the popup blocker off from privacy settings, add Notion to exceptions but it still is not working.

I am trying to open the chat for Notion support (Intercom) but it just does not work on Firefox. It works on Chromium browsers and I have tried turning the popup blocker off from privacy settings, add Notion to exceptions but it still is not working.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Hi Amay, Make sure that extensions/add-ons are not blocking cookies.

Check for issues with Total Cookie Protection:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq https://support.mozilla.org/en-US/kb/introducing-total-cookie-protection-standard-mode

You can create an exception for Enhanced Tracking Protection for that site - Visit the site. Click on the Shield icon at the left end of the address bar Toggle the switch to Off

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Amay, Make sure that extensions/add-ons are not blocking cookies.

Check for issues with Total Cookie Protection:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq https://support.mozilla.org/en-US/kb/introducing-total-cookie-protection-standard-mode

You can create an exception for Enhanced Tracking Protection for that site - Visit the site. Click on the Shield icon at the left end of the address bar Toggle the switch to Off