Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox browser closing/crashing

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 42 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Bill Pettit

more options

I have noticed issues with; when I download an attachment, i.e.graphics file, that the browser closes.

I have my emails configured where Yahoo and gmail available by selecting. Sometimes Yahoo mail will close and Gmail will remain open, Firefox doesn't crash but somehow closes either gmail or yahoo but not both???

I have noticed issues with; when I download an attachment, i.e.graphics file, that the browser closes. I have my emails configured where Yahoo and gmail available by selecting. Sometimes Yahoo mail will close and Gmail will remain open, Firefox doesn't crash but somehow closes either gmail or yahoo but not both???

Επιλεγμένη λύση

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Χρήσιμο;

more options

Bill Pettit said

I have noticed issues with; when I download an attachment, i.e.graphics file, that the browser closes. I have my emails configured where Yahoo and gmail available by selecting. Sometimes Yahoo mail will close and Gmail will remain open, Firefox doesn't crash but somehow closes either gmail or yahoo but not both???

bp-f5204cd0-d18d-4d9e-b5d1-3c0dd1170726 7/26/2017, 1:32 PM View bp-90997a70-2561-4e55-98df-240f22160514 5/14/2016, 3:56 PM View bp-a7763e5c-67b2-42cb-8c84-9d2622160406 4/6/2016, 4:06 PM View bp-5ca0b2c0-804c-4446-aa70-e3a392160331 3/30/2016, 8:48 PM View bp-ec5d18e4-236e-4af1-b714-06e182160325 3/25/2016, 7:53 PM View

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.