Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

10 August, 1317 PT-firefox is not allowing internet access on my computer; window open, but do not connect. Other browsers work just fine

more options

10 August, 2022 @ 1317 PT-firefox is not allowing internet access on my computer; new tabs open, but do not connect. Other browsers work just fine at the same time. My internet connection is within normal range-and other browsers work fine Help please

10 August, 2022 @ 1317 PT-firefox is not allowing internet access on my computer; new tabs open, but do not connect. Other browsers work just fine at the same time. My internet connection is within normal range-and other browsers work fine Help please

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi Timothy1610, Try - Menu -> Help -> Troubleshoot Mode... Firefox will restarts and a Troubleshoot Mode options window will appear. Do NOT select Refresh.

With Firefox closed, first make sure Firefox is not running in the background, then, hold down the Shift key while launching Firefox. (If the Profile Manager opens, select a profile and then hold down the Shift key again while clicking the "Start Firefox" button.)

Troubleshoot Mode is a debugging startup mode available where all added extensions are disabled, the default theme is used, and default localstore settings (toolbar settings and controls) are used. Troubleshoot Mode also disables hardware acceleration, the Just-in-time (JIT) JavaScript compiler, and any changes made via userContent.css and userChrome.css. Any changes made to preference settings remain in effect in Troubleshoot Mode, however, and all available plugins are used.

To summarize:

Troubleshoot Mode temporarily affects the following: All extensions are disabled. The default theme is used, without a persona. The Just-in-time (JIT) JavaScript compiler is disabled. The userChrome.css and userContent.css files are ignored. The default toolbar layout is used. Hardware acceleration is disabled.

Safe Mode has no effect on the following: The status of plugins is not affected. Custom preferences are not affected.

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode ____________________________________________________________________________________________ Or you could try a new "test" Profile - In Firefox Enter about:profiles in the address bar and press Enter You will see at least one Profile named default-release (or default) and This is the Profile in use and it cannot be deleted. Near the top left, select the button Create a New Profile Go through the Profile Wizard and a new Profile will be created.

Under the Profile In Use be sure to select Set As Default Profile again. This will ensure that your Default User Profile will launch the next time.

Under the New Profile select Launch Profile In A New Browser.

If a new Profile works, see - Recovering important data from an old profile https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.